Дослідження фахівців групи «КАУПЕРВУД»

Фахівці консалтингової групи “КАУПЕРВУД” є авторами понад 300 публікацій в провідних українських і зарубіжних фахових виданнях: “Фінансовий директор”, “Вісник НБУ”, “Банківський аудитор”, “Державний бюлетень про приватизацію”, “Фінансові послуги”, “Питання оцінки” , “Фінансова консультація”, “Український інвестиційний журнал “WELCOME”, “Вісник оцінки”, “Далекосхідний оцінювач”, “Вісник податкової служби України”, “Власник”,”Академічний огляд”, “Фондовий ринок”, “Цінні папери України”, “Економіка. Фінанси. Право”, “Зовнішньоекономічний кур’єр” тощо, а також авторами монографій: “Кредитування під заставу і ліквідаційна вартість”, “Проблеми теорії прийняття економічних рішень”, “Визначення ліквідаційної вартості за методом Галасюків (GMLV)”.

Дослідження фахівців консалтингової групи “КАУПЕРВУД” в сфері оцінки вартості були відзначені грантом Міжнародного Фонду Нерухомості (IRPF), профінансованого Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Особливі переваги консалтинговій групі “КАУПЕРВУД” на активному і конкурентному міжнародному ринку консалтингових послуг забезпечують унікальні розробки фахівців, серед яких:

 • Фундаментально новий підхід до оцінки вартості компаній і управління їх вартістю на базі концепції CCF і Теорем G1, G2, G3.
 • Фундаментально новий підхід до оцінки ефективності інвестиційних проектів на базі концепції CCF.
 • Фундаментально новий підхід до врахування ймовірностей і ризиків, що грунтується на принципі суб’єктивної асиметричності оцінок, сформульованому на базі концепції CCF.
 • Суб’єктно-орієнтований підхід до дисконтування, що базується на концепції CCF.
 • Фундаментально новий підхід до оптимального управління активами компанії – GMAM, що базується на концепції CCF.
 • Метод оцінки ліквідаційної вартості об’єктів застави, активів ліквідованих підприємств, в тому числі підприємств-банкрутів, а також будь-яких інших об’єктів, що підлягають вимушеної і / або прискореної реалізації – GMLV.
 • Метод визначення максимально можливого розміру кредиту виходячи з величини ліквідаційної вартості об’єкта застави – GMML.
 • Фундаментально новий метод оцінки кредитоспроможності компаній – GMCA.
 • Інвестиційна безподаткова схема підвищення вартості компаній з використанням ліквідаційної вартості.
 • Метод оцінки прав вимоги виконання зобов’язань за контрактами, векселями, депозитам, гарантіями, поруками та прав вимоги дебіторської заборгованості – GMIRE.
 • Метод обгрунтування рівня податкового компромісу при адміністративному оскарженні платником податків рішення податкового органу – GMTC.
 • Метод оптимізації цільових показників з використанням ефекту “G-гіперболізму”.
 • Фундаментально новий метод чисельного порівняння рішень.
Зворотній дзвінок
Зворотній дзвінок
Каупервуд