Звіти про прозорість ТОВ АФ «КАУПЕРВУД»

Отчёты о прозрачности ООО АФ «КАУПЕРВУД»

Публичная информация

Полное название ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "КАУПЕРВУД"
Сокращенное название ООО АФ "КАУПЕРВУД"
Идентификационный код 20219083
Адрес месторасположения 49044, г. Днепр, Соборный район, ул. Гоголя, д.15 А
Контактный телефон (056) 370-19-76
Адрес электронной почты v.v.galasyuk@gmail.com
Генеральный директор Галасюк Валерий Викторович

Внутренний контроль качества

Должность ответственного Директор Департамента аудита ООО АФ "КАУПЕРВУД"
ФИО ответственного Лозицкий Вадим Андреевич
Контактный телефон ответственного (056) 370-19-76
Адрес электронной почти ответственного audit@cowperwood.dnepr.net

Документ, подтверждающий заключение договора страхования профессиональной ответственности

Тестовый пример ВАРИАНТ 1

Тестовый пример ВАРИАНТ 2

Отчёты о прозрачности ООО АФ «КАУПЕРВУД»

Свидетельство о соответствии системы контроля качества

Справедлива ринкова вартість об'єктів в угодах купівлі-продажу, дарування та міни.

Идеи великой китайской “Книги перемен” (И-Цзин) на протяжении многих веков находят своё воплощение во многих аспектах деятельности человечества.

Автор монографии “Справедливая меновая стоимость объектов в сделках купли-продажи, дарения и мены”, основываясь на древних китайских философских положениях И-Цзин, создал революционно новую экономическую теорию, включающую в себя: теорию принятия экономических решений, теорию измерения экономических интересов, теорию сделок купли-продажи, дарения и мены, теорию экономической справедливости в сделках купли-продажи, дарения и мены, теорию формирования меновой стоимости объектов и справедливой меновой стоимости объектов в сделках купли-продажи, дарения и мены, теорию стоимости.

Древние философские положения И-Цзин в экономическом контексте позволили автору получить революционно новые решения, столь необходимые в условиях обострения современного кризиса мировой финансовой системы и традиционных экономических парадигм.

Завантажити книгу

Вийшло у світ третє (перероблене і доповнене) видання книги фахівців консалтингової групи «КАУПЕРВУД» «Визначення ліквідаційної вартості за методом Галасюків (GMLV)

Книга узагальнює досвід оцінок застав, які виконуються фахівцями ТОВ фірми “ІНКОН-ЦЕНТР” (консалтингова група “КАУПЕРВУД”) для двох з половиною десятків комерційних банків України протягом більше 12 років. Книга системно і детально розкриває авторські ноу-хау в сфері оцінки ліквідаційної вартості об’єктів в умовах вимушеної і прискореної реалізації (в т.ч. об’єктів застави; майна підприємств-банкрутів; майна, що реалізується за участю судових виконавців).

У третьому виданні книги вперше в повному обсязі буде публікувати метод Галасюк (GMLV), широко застосовуваний не тільки в Україні, а й за кордоном, для розрахунку ліквідаційної вартості об’єктів на основі їх ринкової вартості. Вперше крім докладного викладу методології буде представлено безліч прикладів розрахунків, що дозволяють фахівцям-практикам використовувати їх у своїй щоденній роботі

Завантажити книгу

Пропонуємо ознайомитися з презентацією можливостей і переваг інтернет-модуля gQuickDecision

Завантажити документ: gQuickDecision

Пропонуємо ознайомитися з презентацією автоматизованої системи оцінки квартир GSPA-A

Завантажити документ: GSPA-A Kiev+Dnepr+Donetsk II

Пропонуємо ознайомитися з презентацією нового спеціального блоку послуг консалтингової групи “КАУПЕРВУД” для комерційних банків

Завантажити документ: MinCredRisk

Пропонуємо ознайомитися з презентацією нових можливостей використання ліквідаційної вартості в Україні

Завантажити документ: gQD-UTO

Ознайомтеся з методикою і прикладом визначення вартості з урахуванням економічних ризиків на базі Золотий формули CCF (без використання премій за ризик)

Завантажити документ: Example

Ознайомтеся з методикою оцінки боргових зобов’язань (дебіторської заборгованості, облігацій, векселів та ін.), Заснованої на концепції CCF

Завантажити документ: Recommendations

Завантажити документ: kvaziprop-pr

Завантажити документ: kvazi_izmeriteli

Галасюк ВалерийСправедливая меновая стоимость объектов в сделках купли-продажи, дарения и мены // (фрагмент)Сiчень 2016monograph_fragment_ru

Авторы Название / Описание Дата Файл
Галасюк Валерий Принятие решений в условиях риска: смена парадигмы, исключающая парадокс Алле / В.В. Галасюк // Європейський вектор економічного розвитку – 2019. –№ 1 (26). – С. 29–61. Лютий 2019 alle.pdf
Галасюк Валерий Принятие решений в условиях риска: смена парадигмы / В.В. Галасюк // Європейський вектор економічного розвитку – 2018. –№ 2 (25). – С. 7–35. Вересень 2019 glasyuk paradigma.pdf
Галасюк Валерий Принятие решений в условиях риска: от парадигмы полезности к парадигме четырех базовых типов решений / В.В. Галасюк // Академічний огляд. – 2018. – № 1 (48). – С. 5–12. Травень 2018 glasyuk.pdf
Галасюк Валерий О влиянии пропорциональности и квазипропорциональности на распределение благ и результаты экономических расчётов / В.В. Галасюк // Економічний нобелівський вісник. – 2016. – № 1 (9). – С. 56–76. Липень 2016 56-76.pdf
Галасюк Валерий Справедлива мінова вартість об’єктів в угодах купівлі-продажу, дарування і міни // (фрагмент) Сiчень 2016 monograph_fragment_ua
Галасюк Валерий О концептуальных основах мирового финансового кризиса // – Вересень 2013 world_financial_crisis
Галасюк Валерий О влиянии пропорциональности и квазипропорциональности на распределение благ // Аудитор України.-2013.-№2(277) Сiчень 2013 kvaziprop
Галасюк Валерий От стоимости к ценности от ценности к стоимости: концепция четырех базовых видов стоимости // Вересень 2010 cost_value
Галасюк Валерий Как управлять долями акционеров в уставном капитале акционерного общества // Аудитор України.-2009.-№11-12.-С.51-55 Березень 2009 aopdf
Галасюк Валерий О «парадоксе Галасюка» или почему физики и экономисты по-разному оценивают динамику одних и тех же процессов // Аудитор України.-2008.-№12.-С.18-25 Червень 2008 galasyuk_paradox
Галасюк Валерий Метод Галасюка двовимірного аналізу відносних величин структури, або ще раз про ефект „G-гіперболізму” // Ринок цінних паперів України.-2007.-№5-6.-С.83-91 Червень 2007 otn_vel
Галасюк Валерий 7*2+3 варианта управления относительными показателями с положительными числителями и знаменателями или еще раз об эффекте “G-гиперболизма” // Фондовый рынок.-2007.-№11(495).-С.24-36 Травень 2007 7_2_3
Галасюк Валерий Принципиально новый метод детерминированного факторного экономического анализа. // Государственный информационный бюллетень о приватизации.-2007.-№2.-С.33-35 Жовтень 2006 new_method
Галасюк Валерий Является ли “золотое правило экономики предприятия” золотым? Или еще раз об эффекте “G-гиперболизма” // Государственный информационный бюллетень о приватизации.-2006.-№7.-С.20-25 Серпень 2006 gold_rule
Галасюк Валерий Почему темпы роста и индексы не отражают реальную динамику процессов? // Фондовый рынок.-2006.-№7.-С.28-36 Липень 2006 temp_index
Порхун Елена
Нестеренко Иван
Ренкінги необхідно будувати по-новому або ще про “Гіперболічний ефект Галасюка” // Фондовий ринок.-2006.-№46.-С.28-35 Червень 2006 renking
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Як використовувати ефект “G-гіперболізма” // Аудитор України.-2005.-№4.-С.21-27 Квiтень 2005 gyperbolism_use
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Зимин Александр
Осторожно – индексы роста! Или еще раз об эффекте «G-гиперболизма». // Аудитор України.-2005.-№2.-С.17-22 Лютий 2005 rost_index
Галасюк Валерий Фундаментально новий метод чисельного порівняння рішень. // Аудитор України.-2006.-№4(88).-С.8-22.; Фондовый рынок (Спецвыпуск журнала) .-2005.-№14.-С.1-17.; Финансовые риски.-2005.-№1.-С.90-100.; Ринок цінних паперів України.-2005.-№1-2.-С.55-70 Сiчень 2005 fund_method
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Эффект “G-гиперболизма” или как сравнивать несравнимое // Вопросы оценки.-2003.-№1.-С.38-42 Сiчень 2003 gyperbolism
Галасюк Валерий Последовательность типов принимаемых экономических решений – случайность или закономерность // Схід.-2002.-№6.-C.8-16 Жовтень 2002 posledovatelnost
Галасюк Валерий Рефлексивная модель принятия решения о мене субъектами экономических отношений. // Стратегія економічного розвитку України/Київ КНЕУ.-2000.-Випуск 2-3.-С.132-146.; Фондовый рынок.-2000.-№35.-С.18-27 Вересень 2000 model_resheniya
Авторы Название / Описание Дата Файл
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Сорока Мария
Модель принятия решения о кредитовании на базе концепции CCF. // Вісник НБУ.-2005.-№9.-С.30-35 Сентябрь 2005  decision_on_crediting
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Синергетический эффект стоимости при слияних и поглощениях компаний как одно из экономических оснований процесса глобализации. // Государственный информационный бюллетень о приватизации.-2003.-№10.-С.51-53 Октябрь 2003  synergetic
Галасюк Валерий
Сорока Мария
О четырех этапах эволюции бизнеса // Фондовый рынок.-2003.-№ 46.-С.32-37 Октябрь 2003  busines_type
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Сорока Мария
Теорема G2B скорости роста стоимости бизнеса как отражение одного из экономических оснований процесса глобализации // Фондовый рынок.-2003.-№ 27.-С.28-35 Июнь 2003  g2
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Теорема G3B структуры стоимости бизнеса, базирующаяся на концепции CCF // Галасюк В.В., Галасюк В.В. Июнь 2003  g3
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Теорема G1 (новый подход к оценке бизнеса, основанный на концепции CCF) // “Вісник академії економічних наук України”.-2002.-№1.-С.68-76 Январь 2002  g1theorem
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Сорока Мария
О «сроке годности» финансовых коэффициентов. // Государственный информационный бюллетень о приватизации.-2001.-№11.-С.68 Ноябрь 2001  koef_life
Галасюк Валерий Підвищення вартості підприємства шляхом придбання активів за ліквідаційною вартістю. // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.-2000.-№9.-С.74 Сентябрь 2000  pov
Авторы Название / Описание Дата Файл
Галасюк Валерий Что ценнее: одна гривна дохода или одна гривна расходов? // Государственный информационный бюллетень о приватизации.-2005.-№3.-С.33-35 Март 2005  assim_reaction
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Вишневская Анастасия
Почему метод чистой приведенной стоимости (NPV) и метод реальных опционов фундаментально ошибочны и искажают результаты оценки стоимости в условиях вероятностной неопределенности и экономических рисков. // Фондовый рынок.-2005.-№33.-С.26-40.; Вопросы оценки.-2005.-№3.-С. 23-38 Март 2005  npv_ccf
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Вишневская Анастасия
CCF – лучшая альтернатива NPV. // Финансовый директор.-2005.-№ 3(31).-C.16-22 Февраль 2005  npv_ccf (1)
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Вишневская Анастасия
Метод NPV: фундаментальные недостатки. // Финансовый директор.-2005.-№ 2(30).-C.12-19 Февраль 2005  npv_ccf (2)
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Сорока Мария
О субъектно-ориентированной концепции дисконтирования Галасюка. // Фондовый рынок.-2003.-№ 22.-С.32-43 Май 2003  sodc
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Сорока Мария
Антропологический подход к определению ставки дисконтирования (GAD-концепция как следствие концепции CCF). // Государственный информационный бюллетень о приватизации.-2002.-№11.-С.57-60 Ноябрь 2002  gadc
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Сорока Мария
Понятие экономического риска в контексте концепции CCF. // Вестник бухгалтера и аудитора Украины.-2002.-№15-16.-C.26-34 Апрель 2002  riski
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Сорока Мария
Принцип субъективной асимметричности оценок в контексте концепции CCF. // Финансовые риски.-2002.-№1-2(29).-C.78-82 Февраль 2002  assimetr
Галасюк Валерий Условные денежные потоки и пространство. // Фондовый рынок.-2000.-№ 28.-С.15-16 Июль 2000  flow
Галасюк Валерий О необходимости использования понятия “условный денежный поток”. // Фондовый рынок.-2000.-№18.-С.18-20 Апрель 2000  flow2
Галасюк Валерий Должны ли быть одинаковыми ставки дисконтирования для положительных и отрицательных условных денежных потоков? // Фондовый рынок.-1999.-№44.-С.24-29 Октябрь 1999  discont
Галасюк Валерий О «конфликте» критериев IRR и NPV. // Государственный информационный бюллетень о приватизации.-1999.-№ 11.-С.76-80.; фондовый рынок.-1999.-№39.-С.12-16 Сентябрь 1999  irr_npv
Авторы Название / Описание Дата Файл
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Сорока Мария
О субъектно-ориентированной концепции дисконтирования Галасюка. // Фондовый рынок.-2003.-№ 22.-С.32-43 Май 2003  sodc
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Сорока Мария
Антропологический подход к определению ставки дисконтирования (GAD-концепция как следствие концепции CCF). // Государственный информационный бюллетень о приватизации.-2002.-№11.-С.57-60 Ноябрь 2002  gadc
Галасюк Валерий Основоположні принципи теорії фінансів у контексті проблеми дисконтування умовних грошових потоків // Вісник НБУ.-2000.-№4.-С.53-56 Апрель 2000  2000-04_53-56
Авторы Название / Описание Дата Файл
Галасюк Валерий Как отражать активы в бухгалтерском учете в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и на базе концепции CCF. // Вестник бухгалтера и аудитора.-2003.-№11-12.-С.42-50 Декабрь 2003  asseb_svalue
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Вишневская Анастасия
Основные методы оценки активов, предусмотренные международными стандартами финансовой отчетности, в свете концепции CCF. // Аудитор Украины.-2003.-№6.-С.28-36 Июнь 2003  otrag
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Вишневская Анастасия
Об определении понятия “платежеспособность” в свете концепции CCF. // Фондовый рынок.-2003.-№ 13.-С.26-33 Март 2003  plateg
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Вишневская Анастасия
Принципиально новый подход к оптимальному управлению активами компании на базе концепции CCF. // Вестник бухгалтера и аудитора.-2003.-№1-2.-С.38-45 Февраль 2003  optimal
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Вишневская Анастасия
Потенциальные активы и другие объекты экономических отношений в контексте концепции CCF. // Фондовый рынок.-2003.-№ 8.-С.32-39 Май 2003  potential
Галасюк Валерий Новое – это хорошо забытое старое, или о необходимости использования “правовой концепции” при определении понятия “активы”. // Фондовый рынок.-2000.-№29.-С.2-5 Июль 2000  new
Авторы Название / Описание Дата Файл
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Ликвидационная стоимость объектов залога как фактор минимизации кредитных рисков. // . Февраль 2004  minim_r
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Гончар Игорь
SGMLV – упрощенный метод оценки ликвидационной стоимости активов компаний. // Банковский аудитор.-2004.-№1.-С.6-11 Январь 2004  sgmlv
Галасюк Виктор Об определении понятия “ликвидационная стоимость”. // . Ноябрь 2003  definit
Галасюк Виктор Учет фактора изменения во времени рыночной стоимости объектов залога при определении их ликвидационной стоимости. // Государственный информационный бюллетень о приватизации.-2003.-№5.-С.33-37 Май 2003  time
Галасюк Валерий Учет фактора экономической вынужденности реализации объектов оценки при определении их ликвидационной стоимости. // Государственный информационный бюллетень о приватизации.-2003.-№5.-С.33-37 Май 2003  vinugd
Галасюк Валерий Почему и при каких условиях объекты должны оцениваться по ликвидационной стоимости. // Государственный информационный бюллетень о приватизации.-2003.-№4.-С.53-57 Апрель 2003  o_pricinah
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Практические аспекты учета фактора эластичности спроса по цене при определении ликвидационной стоимости объектов оценки и характеристика их ликвидности. // Вісник оцінки.-2003.-№4.-С.28-33 Апрель 2003  elasticity
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Почему возникает необходимость использовать не рыночную, а ликвидационную стоимость объектов? // Фондовый рынок.-2000.-№46. -С.20-22 Октябрь 2000  why
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Может ли рыночная или ликвидационная стоимость объекта оценки быть отрицательной? // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.-2000.-№10.-С.47 Октябрь 2000  negval
Галасюк Валерий Підвищення вартості підприємства шляхом придбання активів за ліквідаційною вартістю. // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.-2000.-№9.-С.74 Сентябрь 2000  pov
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Способ учета эластичности спроса по цене при определении ликвидационной стоимости объектов. // Державний інформаційний бюллетень про приватизацію.-2000.-№4.-С.71-73 Апрель 2000  elast
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
О нижнем пределе значений ликвидационной стоимости объекта оценки. // Государственный информационный бюллетень о приватизации.-2000.-№3.-С.51-53 Март 2000  lowlim
Галасюк Валерий Практические аспекты определения ликвидационной стоимости объектов залога и активов ликвидируемых предприятий. // Академічний огляд.-1999.-№1.-С.41-45 Январь 1999  rate
Авторы Название / Описание Дата Файл
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Практические аспекты определения величины кредита, предоставляемого под залог. // . Ноябрь 2003  pract
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Незалежна експертна оцінка як засіб забезпечення необхідного рівня ліквідності об’єктів застави (практичні аспекти). // Вісник НБУ.-1998.-№7.-С.51-54 Июль 1998  ocenka
Галасюк Виктор
Мельниченко Елена
Незалежна експертна оцінка як засіб забезпечення необхідного рівня ліквідності об’єктів застави. // Вісник НБУ.-1997.-№11.-С.49-51 Ноябрь 1997  expert
Авторы Название / Описание Дата Файл
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Концептуальні основи оцінки кредитоспроможності позичальників. // . Ноябрь 2003  credit3
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Сорока Мария
Почему в XXI веке кредитные рейтинги, присваиваемые рейтинговыми агентствами по методикам ХХ века, неприемлемы для принятия эффективных экономических решений? // Фондовый рынок.-2003.-№10.-С.10-28 Октябрь 2003  credit_rating
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Методика оцінки кредитоспроможності позичальників (аналіз здатності позичальника генерувати SC-потоки). // Вісник НБУ.-2002.-№7.-С.38-44 Июль 2002  credit5
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Методика оцінки кредитоспроможності позичальників (етап аналізу умов кредитування). // Вісник НБУ.-2002.-№2.-С.39-45 Февраль 2002  credit2
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників. // Вісник НБУ.-2001.-№9.-С.54-57 Сентябрь 2001  credit1
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Оцінка кредитоспроможності позичальників – що оцінюємо? // Вісник НБУ.-2001.-№5.-С.54-56 Май 2001  credit4
Авторы Название / Описание Дата Файл
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
GMIRE – метод оценки прав требования выполнения обязательств, базирующийся на концепции CCF (Galasyuks’ method of incorporeal rights evaluation). // Государственный информационный бюллетень о приватизации.-2003.-№2.-С.38-41 Февраль 2003  method
Галасюк Валерий
Финенко Евгения
Ідентифікація прав – першочергове завдання при експертизій оцінці об’єктів інтелектуальної власності. // Інтелектуальна власність.-2000.-№6-7.-С.43-45 Июль 2000  ident
Авторы Название / Описание Дата Файл
Галасюк Валерий О влиянии пропорциональности и квазипропорциональности на распределение благ // Аудитор України.-2013.-№2(277) Январь 2013  kvaziprop
Воронин В.О. Моделювання прогнозу зміни цін на нерухомість в умовах фінансово-економічної кризи. // “ЯНУС НЕРУХОМІСТЬ”, №11(358) червень 2009 стр.9-12; “ЯНУС НЕРУХОМІСТЬ”, №12(359) червень 2009 стр.14-17 Июнь 2009  crisis
Авторы Название / Описание Дата Файл
Галасюк Валерий
Галасюк Виктор
Бухгалтерский учет: взгляд в будущее. // Бизнес: Бухгалтерия.-2000.-№ 38.-С.85-89 Сентябрь 2000 buhuchet
Авторы Название / Описание Дата Файл
Галасюк Валерий Миф о пользе финансового анализа, или Манифест финансового синтеза. // Финансовый директор.-2010.-№9-10.-с.78-79 Сентябрь 2010  myth5
Галасюк Валерий Развитие корпоративного менеджмента – предпосылка успешного бизнеса. // Финансовый директор.-2010.-№3-4.-с.14-17 Март 2010  corporate_management
Галасюк Валерий Миф 2: Надо ли его удваивать? // Финансовый директор.-2010.-№3-4.-с.68-71 Март 2010  myth2
Галасюк Валерий Миф 1: Капитализация компании не может быть меньше стоимости ее чистых активов? // Финансовый директор.-2010.-№1-2.-с.70-71 Январь 2010  myth1
Галасюк Валерий Оценка бизнеса: кратко о важном. // Финансовый директор.-2010.-№1-2.-с.36-40 Январь 2010  business_evaluation
Галасюк Валерий О ставке дисконтирования и природе экономических рисков // Финансовый директор.-2007.-№10.-с.69-79 Октябрь 2007

Дослідження фахівців групи «КАУПЕРВУД»

Фахівці консалтингової групи “КАУПЕРВУД” є авторами понад 300 публікацій в провідних українських і зарубіжних фахових виданнях: “Фінансовий директор”, “Вісник НБУ”, “Банківський аудитор”, “Державний бюлетень про приватизацію”, “Фінансові послуги”, “Питання оцінки” , “Фінансова консультація”, “Український інвестиційний журнал “WELCOME”, “Вісник оцінки”, “Далекосхідний оцінювач”, “Вісник податкової служби України”, “Власник”,”Академічний огляд”, “Фондовий ринок”, “Цінні папери України”, “Економіка. Фінанси. Право”, “Зовнішньоекономічний кур’єр” тощо, а також авторами монографій: “Кредитування під заставу і ліквідаційна вартість”, “Проблеми теорії прийняття економічних рішень”, “Визначення ліквідаційної вартості за методом Галасюків (GMLV)”.

Дослідження фахівців консалтингової групи “КАУПЕРВУД” в сфері оцінки вартості були відзначені грантом Міжнародного Фонду Нерухомості (IRPF), профінансованого Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Особливі переваги консалтинговій групі “КАУПЕРВУД” на активному і конкурентному міжнародному ринку консалтингових послуг забезпечують унікальні розробки фахівців, серед яких:

 • Фундаментально новий підхід до оцінки вартості компаній і управління їх вартістю на базі концепції CCF і Теорем G1, G2, G3.
 • Фундаментально новий підхід до оцінки ефективності інвестиційних проектів на базі концепції CCF.
 • Фундаментально новий підхід до врахування ймовірностей і ризиків, що грунтується на принципі суб’єктивної асиметричності оцінок, сформульованому на базі концепції CCF.
 • Суб’єктно-орієнтований підхід до дисконтування, що базується на концепції CCF.
 • Фундаментально новий підхід до оптимального управління активами компанії – GMAM, що базується на концепції CCF.
 • Метод оцінки ліквідаційної вартості об’єктів застави, активів ліквідованих підприємств, в тому числі підприємств-банкрутів, а також будь-яких інших об’єктів, що підлягають вимушеної і / або прискореної реалізації – GMLV.
 • Метод визначення максимально можливого розміру кредиту виходячи з величини ліквідаційної вартості об’єкта застави – GMML.
 • Фундаментально новий метод оцінки кредитоспроможності компаній – GMCA.
 • Інвестиційна безподаткова схема підвищення вартості компаній з використанням ліквідаційної вартості.
 • Метод оцінки прав вимоги виконання зобов’язань за контрактами, векселями, депозитам, гарантіями, поруками та прав вимоги дебіторської заборгованості – GMIRE.
 • Метод обгрунтування рівня податкового компромісу при адміністративному оскарженні платником податків рішення податкового органу – GMTC.
 • Метод оптимізації цільових показників з використанням ефекту “G-гіперболізму”.
 • Фундаментально новий метод чисельного порівняння рішень.

Тарифи послуг з реєстрації клієнта в системах і тарифи консультаційно-інформаційних послуг щодо здійснення одного розрахунку в системах

Для осіб, які є резидентами України і які отримують (споживають) консультаційно-інформаційні послуги та / або використовують результати консультаційно-інформаційних послуг в межах митної території України

Найменування систем Найменування тарифних моделей Тарифи послуг по реєстрації клієнта в системах Тарифи консультаційно-інформаційних послуг щодо здійснення одного розрахунку в системах
 без ПДВ  без ПДВ
 Автоматизована система визначення ліквідаційної вартості “GMLV-A” “Професіонал 2018” 357 юнітів 120 юнітів
 “Корпорація 2018” 3570 юнітів 103 юнітів
 “Партнерська 2018” 1071 юнітів 86 юнітів
 Автоматизована система визначення ринкової вартості при скороченому періоді експозиції “GMLV-A+”  “Професіонал 2018” 357 юнітів 120 юнітів
 “Корпорація 2018” 3570 юнітів 103 юнітів
 “Партнерська 2018” 1071 юнітів 86 юнітів
Автоматизована система визначення максимального розміру кредиту “GMML-A”  “Професіонал 2018” 178 юнітів 54 юнітів
 “Корпорація 2018” 1785 юнітів 43 юнітів
 “Партнерська 2018” 535 юнітів 36 юнітів
Автоматизована система визначення ймовірних цін на квартири “GSPA-A”  “Професіонал 2018”  безкоштовно  321 юнітів
 “Корпорація 2018”  безкоштовно  321 юнітів
 “Партнерська 2018”  безкоштовно  257 юнітів

Вартість одного юніта в різних валютах

 Код валюти  Валюта Вартість одного юніта
 643 RUB Російський рубль  2,2 руб.
 840 USD Долар США  0,04 $
 978 EUR Євро  0,03 €
 980 UAH Українська гривня  1 грн.

Концепція співпраці ТОВ фірма «ІНКОН-ЦЕНТР» (консалтингова група «Каупервуд») з регіональними партнерами по спільному надання інформаційно-консультаційних послуг банкам, суб’єктам оціночної діяльності тощо на основі інтернет-модуля «gQuickDecision»

ТОВ фірма «ІНКОН-ЦЕНТР» (консалтингова група «КАУПЕРВУД») пропонує суб’єктам оціночної діяльності, консалтинговим компаніям та іншим зацікавленим суб’єктам виступити офіційними регіональними партнерами по спільному надання інформаційно-консультаційних послуг банкам, суб’єктам оціночної діяльності та ін. на основі інтернет-модуля «gQuickDecision».

Інтернет-модуль «gQuickDecision» (опис додається) являє собою спеціальну програму для розрахунку в режимі on-line ліквідаційної вартості і максимального розміру кредиту при заданому рівні забезпечення з формуванням відповідних звітів за результатами обчислень. Програма не вимагає установки на комп’ютер користувача, а знаходиться в середовищі Інтернет і може бути запущена користувачем на сайті galasyuk.com. Тарифікується кожен вироблений розрахунок, абонентська плата відсутня. Режим оплати послуг – передоплата; для забезпечення можливості розрахунків в інтернет-модулі клієнт повинен підтримувати позитивне сальдо у взаєморозрахунках з ТОВ фірмою «ІНКОН-ЦЕНТР».

Вигоди для регіонального партнера

 • Отримання на постійній основі відповідно до партнерським договором близько 30% від всіх платежів за використання «gQuickDecision» за залученими їм клієнтам за рахунок застосування тарифної моделі «Партнерська», тарифи послуг в якій приблизно на 30% нижче, ніж у тарифній моделі «Професіонал».
 • Можливість здійснення розрахунків в інтернет-модулі «gQuickDecision» для власних потреб з тарифікацією по тарифній моделі «Партнерська», тарифи послуг в якій приблизно на 30% нижче, ніж у тарифній моделі «Професіонал».
 • Перенесення відповідальності за розраховуються значення ліквідаційної вартості (які завжди нижче значень ринкової вартості) на авторитетного в цій сфері спеціалізованого контрагента – ТОВ фірму «ІНКОН-ЦЕНТР».
 • Придбання додаткової конкурентної переваги за рахунок надання нової послуги своїм клієнтам, у т.ч. банкам.
 • Можливість залучення додаткових клієнтів (банків, судових виконавців, арбітражних керуючих та ін.) За рахунок проведення семінарів за участю фахівців консалтингової групи «КАУПЕРВУД».
 • Отримання від ТОВ фірми «ІНКОН-ЦЕНТР» авторських методичних матеріалів та консультаційної підтримки з питань визначення ліквідаційної вартості і розрахунку максимального розміру кредиту при заданому рівні забезпечення.
 • Підвищення корисності звітів про оцінку об’єктів застави, активів ліквідованих підприємств та майна боржників за рахунок включення в них додатки з інформацією про ліквідаційну вартість об’єктів оцінки.
 • Підвищення статусу в місцевій професійної та бізнес середовищі за рахунок використання інноваційного продукту, що володіє міжнародним статусом.

Алгоритм співробітництва

 1. Регіональний партнер підписує з ТОВ фірмою «ІНКОН-ЦЕНТР» партнерський договір, за яким він має право надавати інформаційно-консультаційні послуги на основі інтернет-модуля «gQuickDecision» (надаючи право доступу до нього або самостійно виробляючи розрахунки в ньому) третім особам в певному регіоні або країні. При цьому партнер оплачує всі послуги інтернет-модуля «gQuickDecision» відповідно до тарифної моделлю «Партнерська», тарифи в якій приблизно на 30% нижче, ніж у тарифній моделі «Професіонал», яка діє для всіх клієнтів регіональних партнерів.
 2. Регіональний партнер вносить на рахунок ТОВ фірми «ІНКОН-ЦЕНТР» оплату за реєстрацію і аванс, з якого, у міру здійснення його співробітниками і співробітниками його клієнтів розрахунків в інтернет-модулі «gQuickDecision», ТОВ фірмою «ІНКОН-ЦЕНТР» будуть утримуватися відповідні суми за здійснені розрахунки.
 3. ТОВ фірма «ІНКОН-ЦЕНТР» видає регіональному партнеру відповідний сертифікат, що підтверджує повноваження регіонального партнера, а також добірку методичних матеріалів для просування інтернет-модуля «gQuickDecision».
 4. Регіональний партнер запитує для своїх співробітників і / або співробітників своїх клієнтів (оціночних компаній, банків і т.д.) індивідуальні параметри для доступу до інтернет-модулю «gQuickDecision», шляхом передачі ТОВ фірмі «ІНКОН-ЦЕНТР» офіційного переліку користувачів.
 5. ТОВ фірма «ІНКОН-ЦЕНТР» передає регіональному партнеру індивідуальні параметри для доступу до інтернет-модулю «gQuickDecision» для будь-якої людини, зазначеного регіональним партнером в офіційному переліку користувачів.
 6. У міру здійснення розрахунків в інтернет-модулі «gQuickDecision» користувачами регіонального партнера (його співробітниками і співробітниками його клієнтів) з внесеного регіональним партнером на рахунок ТОВ фірми «ІНКОН-ЦЕНТР» авансу виробляються відповідні відрахування відповідно до тарифної моделлю «Партнерська», тарифи в якої приблизно на 30% нижче, ніж у тарифній моделі «Професіонал», що діє для клієнтів регіонального партнера.
 7. Регіональний партнер відстежує в інтернет-модулі «gQuickDecision» стан свого рахунку і в міру необхідності поповнює його перерахуванням безготівкових коштів згідно партнерського договору.
 8. З певною періодичністю (щомісяця, щотижня або за запитом) ТОВ фірма «ІНКОН-ЦЕНТР» надає регіональному партнеру детальну статистику розрахунків, вироблених в інтернет-модулі «gQuickDecision» кожним користувачем регіонального партнера.
 9. Регіональний партнер на підставі статистики розрахунків в інтернет-модулі «gQuickDecision», наданої ТОВ фірмою «ІНКОН-ЦЕНТР», стягує плату за надані послуги з кожного свого клієнта відповідно до тарифної моделлю «Професіонал», тарифи якої приблизно на 30% вище, ніж в тарифній моделі «Партнерська». Таким чином, регіональний партнер на постійній основі заробляє близько 30% від усього обсягу платежів залучених ним клієнтів за вироблені ними розрахунки в інтернет-модулі «gQuickDecision». Причому абсолютною гарантією отримання цих коштів регіональним представником є ​​те, що весь обсяг платежів, залучених ним від клієнтів, надходить на його рахунок.
 10. У разі порушення платіжної дисципліни будь-яким клієнтом регіонального партнера, останній виключає користувачів даного клієнта з офіційного переліку користувачів і направляє скорочений перелік користувачів в ТОВ фірму «ІНКОН-ЦЕНТР», після чого відповідні користувачі втрачають право доступу до інтернет-модулю «gQuickDecision».
 11. Для розширення кола клієнтів регіональний партнер проводить спеціальні семінари (на перших семінарах виступають фахівці ТОВ фірми «ІНКОН-ЦЕНТР»), а також інформує потенційних клієнтів про можливості інтернет-модуля «gQuickDecision» іншими доступними способами (розміщення матеріалів в ЗМІ, участь у професійних конференціях і т.п.).
 12. При залученні нового клієнта регіональний партнер підписує з ним договір (як шаблон може бути використаний договір між регіональним партнером і ТОВ фірмою «ІНКОН-ЦЕНТР»). Підписання будь-яких додаткових угод між регіональним партнером і ТОВ фірмою «ІНКОН-ЦЕНТР» при цьому не потрібно. Регіональному партнеру достатньо передати в ТОВ фірму «ІНКОН-ЦЕНТР» розширений перелік користувачів інтернет-модуля «gQuickDecision» (що включає і співробітників нового клієнта), отримуючи у відповідь відповідні параметри для доступу до інтернет-модулю «gQuickDecision» для нових користувачів.

З питань підписання партнерського договору звертайтеся в Департамент економічного консалтингу інформаційно-консалтингової фірми «ІНКОН-ЦЕНТР» (консалтингова група «КАУПЕРВУД»).

Телефони
+38 (056) 370-19-76
+38 (0562) 47-83-98
+38 (0562) 47-16-36
Сайт
galasyuk.com

Реєстрація в «gQuickDecision»

Використовувати Інтернет-модуль “gQuickDecision” можуть лише зареєстровані користувачі. Для реєстрації нового клієнта необхідно вибрати в головному меню сайту galasyuk.com пункт “gQuickDecision” / “Реєстрація”. Потім необхідно здійснити вибір типу реєстрації: “Реєстрація фізичної особи” або “Реєстрація юридичної особи”.

Заповнивши з’явилася реєстраційну форму, клієнт підтверджує введені дані натисканням кнопки “Зареєструватися”. При цьому обов’язково повинні бути заповнені всі поля форми.

Обробивши реєстраційний запит клієнта, фахівці фірми “ІНКОН-ЦЕНТР” формують відповідний договір. Два примірники договору, підписані з боку “ІНКОН-ЦЕНТРУ”, і зразок офіційного запиту на підключення до модуля висилаються клієнту поштою. Отримані клієнтом екземпляри договору підписуються ним, і один з цих примірників, разом із завіреним підписом і печаткою клієнта офіційним запитом на підключення, надсилається поштою назад в “ІНКОН-ЦЕНТР”.

Підписавши договір, клієнт оплачує реєстрацію згідно з передбаченою договором тарифної моделі. Після отримання підписаного клієнтом примірники договору та офіційного запиту на підключення до модуля, а також оплати за реєстрацію, фахівці фірми “ІНКОН-ЦЕНТР” висилають клієнтові картку доступу з параметрами для доступу. З цього моменту реєстрація вважається завершеною, і користувачі клієнта можуть отримувати доступ до клієнтської частини “gQuickDecision”.

Інтернет-модуль «gQuickDecision»

Інтернет-модуль “gQuickDecision” призначений для моментального здійснення економічних розрахунків в режимі on-line, з метою своєчасного прийняття обґрунтованих економічних рішень, саме тому він носить таку назву.

На сьогоднішній день “gQuickDecision” представляє унікальний інструментарій, необхідний банкірам, позичальникам, оцінювачам, арбітражним керуючим, судовим виконавцям, фінансовим аналітикам і менеджерам компаній. Поточна версія “gQuickDecision” включає в себе три системи: автоматизовану систему визначення ймовірних цін на квартири “GSPA-A”, автоматизовану систему визначення ліквідаційної вартості об’єктів оцінки “GMLV-A” і автоматизовану систему визначення максимального розміру кредиту “GMML-A”.

У майбутньому в “gQuickDecision” буде додано ряд нових систем, в тому числі, автоматизована система визначення сумарної ліквідаційної вартості активів підприємства “SGMLV-A”, автоматизована система оцінки прав вимоги виконання зобов’язань “GMIRE-A”, що дозволяє оцінювати права вимоги виконання зобов’язань по контрактами, векселями, депозитам, порук, гарантій, а також права вимоги дебіторської заборгованості та інші системи.

«GSPA-A» Автоматизована система визначення ймовірних цін на квартири

Для прийняття різноманітних економічних рішень, пов’язаних з кредитуванням, страхуванням, купівлею, продажем та ін., Необхідна інформація про вартість об’єктів нерухомості, зокрема квартир. Разом з тим проведення оцінки таких об’єктів через суворих вимог законодавства в сфері оцінки, як правило, пов’язано зі значними фінансовими і тимчасовими витратами, які є неприйнятним здорожують і затягують прийняття рішень. “GSPA-A” вирішує цю проблему.

“GSPA-A” дозволяє визначати ймовірні ціни квартир в м.Дніпропетровську в режимі on-line з автоматичним формуванням відповідних звітів за результатами обчислень.

Сутність підходу, що лежить в основі “GSPA-A”, полягає у визначенні ймовірних цін квартир, за якими вони імовірно можуть бути продані в звичайних умовах, на підставі регулярно проводиться моніторингу та аналізу інформації ринку нерухомості.

“GSPA-A” доцільно використовувати для:

 • визначення ймовірних цін квартир-об’єктів застави при кредитуванні під заставу;
 • визначення ймовірних цін квартир-об’єктів застави при моніторингу забезпеченості кредитних угод;
 • визначення ймовірних цін квартир при їх купівлі або продажу;
 • визначення ймовірних цін квартир при моніторингу вартості нерухомості в обласних центрах;
 • визначення ймовірних цін квартир в інших ситуаціях, коли висока швидкість і низька вартість отримання результату є принциповими вимогами, що не дозволяє провести оцінку об’єктів із залученням незалежних оцінювачів.

В основі “GSPA-A” лежить розроблений фахівцями консалтингової групи “КАУПЕРВУД” спеціальний механізм статистичної та логіко-аналітичної обробки регулярно поповнюється і оновлюється бази даних ринкової інформації (GSPA – Galasyuks’ system of prices analysis).

«GMLV-A» Автоматизована система визначення ліквідаційної вартості

При зверненні стягнення на об’єкти застави, банки зацікавлені в їх реалізації в максимально стислі терміни, тому ці об’єкти повинні оцінюватися не за ринковою, а за ліквідаційною вартістю, яка завжди менша за ринкову. Тому при банківському кредитуванні завжди існує проблема швидкого і обґрунтованого визначення ліквідаційної вартості об’єктів застави. “GMLV-A” вирішує цю проблему.

В процесі вимушеної реалізації майна ліквідованих підприємств, в тому числі підприємств-банкрутів, проблема адекватної і аргументованою оцінки ліквідаційної вартості стоїть особливо гостро. “GMLV-A” вирішує цю проблему.

Будь-яка вимушена і прискорений продаж об’єкта обумовлює необхідність визначення його ліквідаційної вартості. Оскільки ліквідаційна вартість завжди менша за ринкову, то питання про те, наскільки вона менше для конкретного об’єкта в конкретній ситуації є ключовим, потенційно конфліктним і вимагає обґрунтованої відповіді. “GMLV-A” вирішує цю проблему.

“GMLV-A” дозволяє здійснювати обчислення ліквідаційної вартості об’єктів оцінки в режимі on-line з автоматичним формуванням відповідних звітів за результатами обчислень.

Суть методу, що лежить в основі “GMLV-A”, полягає у визначенні ліквідаційної вартості об’єкта оцінки, по якій даний об’єкт може бути реалізований протягом бажаного періоду, тривалість якого коротше розумно довгого.

“GMLV-A” доцільно використовувати для:

 • визначення ліквідаційної вартості об’єктів з метою застосування інвестиційної безподаткової схеми підвищення вартості компаній;
 • визначення ліквідаційної вартості об’єктів застави з метою обчислення розмірів кредитів, які можуть бути надані під заставу цих об’єктів;
 • визначення ліквідаційної вартості об’єктів застави при моніторингу забезпеченості кредитних угод;
 • визначення ліквідаційної вартості майна ліквідованих підприємств з метою його швидкої реалізації;
 • визначення ліквідаційної вартості майна, що реалізується за участю судових виконавців, з метою його швидкої реалізації;
 • визначення ліквідаційної вартості будь-яких об’єктів, що підлягають вимушеної і прискореної реалізації.

В основі “GMLV-A” лежить розроблений фахівцями консалтингової групи “КАУПЕРВУД” академіком АЕН Валерієм Галасюк і Віктором Галасюк метод обчислення ліквідаційної вартості (GMLV – Galasyuks’ method of liquidating value evaluating).

Створення методу здійснювалося з 1995 року. Результати досліджень висвітлювалися в провідних економічних виданнях: “Вісник НБУ”, “Державний бюлетень про приватизацію”, “Фінансові послуги”, “Питання оцінки”, “Фінансова консультація”, “Український інвестиційний журнал “WELCOME”, “Вісник оцінки”, “Вісник бухгалтера і аудитора України”, “Власник”, “Академічний огляд”, “Фондовий ринок”, “Цінні папери України”, “Економіка. Фінанси. Право” та ін.

Положення GMLV неодноразово доповідалися авторами на міжнародних і всеукраїнських конференціях, і протягом ряду років використовуються в якості навчальних матеріалів під час навчання і підвищення кваліфікації оцінювачів, фахівців банків, арбітражних керуючих, фінансових менеджерів і інших фахівців в ряді навчальних закладів.

GMLV знайшов підтримку не тільки серед фахівців комерційних банків, але і серед фахівців Національного банку України, Міжнародної Фінансової Корпорації, Міжнародного Фонду Нерухомості, Українського товариства фінансових аналітиків, Українського товариства оцінювачів, Російського товариства оцінювачів тощо.

Книга Валерія та Віктора Галасюків “Кредитування під заставу і ліквідаційна вартість”, викладає основні положення GMLV, рекомендована до друку Управлінням інспектування банків Департаменту пруденційного нагляду Національного банку України та Радою Українського товариства оцінювачів. Друге видання цієї книги здійснено на кошти гранту, наданого Міжнародним Фондом Нерухомості (IRPF) і профінансованого Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), а також за підтримки Українського товариства оцінювачів.

За час використання GMLV накопичений значний практичний досвід, який підтвердив його ефективність. Завдяки своїй універсальності і ефективності GMLV використовується не тільки в Україні, але і в Росії, Молдавії, Литві, Латвії, Вірменії та інших країнах.

В даний час метод GMLV враховує вплив вже більше 70 факторів різного порядку.

Серед ключових факторів, що враховуються методом GMLV:

 • фактор вартості грошей у часі, що відображає специфіку грошового вимірника;
 • фактор економічної вимушеність реалізації, що відображає специфіку умов реалізації об’єкта оцінки;
 • фактор еластичності попиту за ціною, що відображає специфіку попиту на об’єкт.

Вплив фактора еластичності попиту за ціною визначається для кожного типу об’єктів оцінки (земельних ділянок, будівель, приміщень, обладнання, автотранспорту і т.п.) з урахуванням індивідуального набору специфічних факторів, а також з урахуванням інвестиційної привабливості місця розташування об’єкта оцінки.

При оцінці інвестиційної привабливості місця розташування об’єкта на території України в методі GMLV використовується інвестиційний рейтинг регіонів України, регулярно присвоюється Інститутом Реформ (www.ir.org.ua).

Визначення інвестиційного рейтингу регіонів здійснюється експертами Інституту Реформ на основі показників, які за оцінками інвесторів, є найбільш важливими при прийнятті рішення про місце і обсязі інвестицій. При визначенні інтегрального річного інвестиційного рейтингу використовуються 5 укрупнених груп даних, що включають в себе більше 60 параметрів: економічний розвиток регіону, ринкова інфраструктура, фінансовий сектор, людські ресурси, підприємництво і місцева влада.

В якості інформаційних джерел при визначенні інвестиційного рейтингу регіонів України використовуються дані Державного комітету статистики, Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Національного банку, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Держказначейства та ін.

При оцінці інвестиційної привабливості місця розташування об’єкта на території Росії в методі GMLV використовується оцінка інвестиційного потенціалу інвестиційного рейтингу регіонів Росії, регулярно присвоюється рейтинговим агентством “Експерт РА” (www.raexpert.ru).

Інвестиційний потенціал регіону оцінюється виходячи з восьми приватних потенціалів: трудовий, споживчий, виробничий, фінансовий, інституційний, інноваційний, інфраструктурний, природно-ресурсний, кожен з яких в свою чергу характеризується цілою групою показників.

Основними інформаційними джерелами при визначенні інвестиційного рейтингу регіонів Росії є дані Держкомстату РФ, Мінфіну РФ, Міністерства економічного розвитку і торгівлі РФ, ЦБ РФ, Міністерства РФ з податків і зборів, Міністерства природних ресурсів РФ, Центру економічної кон’юнктури при уряді РФ, бази даних рейтингового агентства “Експерт РА” та ін. інформація.

«GMML-A» Автоматизована система визначення максимального розміру кредиту

Обсяги кредитів, наданих під заставу, як правило, визначається як певний відсоток від вартості об’єктів застави. Разом з тим величина цього відсотка часто фіксована і не завжди відповідає конкретним умовам кредитування. Це може призводити, з одного боку, до фінансових втрат через недостатню забезпеченість кредитних заборгованостей, з іншого боку, до фінансових втрат через втрату потенційних клієнтів в результаті вимоги від них зайвого забезпечення. “GMML-A” вирішує цю проблему.

“GMML-A” дозволяє здійснювати обчислення максимального розміру кредиту, при заданому рівні забезпеченості кредитної угоди, на базі ліквідаційної вартості об’єктів оцінки в режимі on-line з автоматичним формуванням відповідних звітів за результатами обчислень.

Суть методу, що лежить в основі “GMML-A”, полягає у визначенні такої величини кредиту, при якій ліквідаційна вартість об’єкта застави буде в заданий число раз покривати всі потенційні вимоги банку (кредит, відсотки і т.д.) в разі порушення позичальником кредитних зобов’язань.

“GMML-A” доцільно використовувати для:

 • визначення величин кредитів, які можна надати під заставу конкретних об’єктів, при заданому рівні забезпеченості кредитних угод;
 • оцінки рівня забезпеченості наданих кредитів;
 • мінімізації кредитних ризиків і підвищення ефективності їх контролю.

В основі “GMML-A” лежить розроблений фахівцями консалтингової групи “КАУПЕРВУД” академіком АЕН Валерієм Галасюк і Віктором Галасюк метод визначення максимально можливої величини кредиту, який може бути наданий під конкретне забезпечення (GMML – Galasyuks ‘method of maximum collateral loan sum evaluation). Створення методу здійснювалося з 1995 року. Основні положення методу висвітлені на сторінках журналу “Вісник НБУ” і в книзі Валерія і Віктора Галасюк “Кредитування під заставу і ліквідаційна вартість”.

Переваги використання «gQuickDecision»

Інформаційна безпека при роботі з “gQuickDecision” досягається за рахунок:

 • використання технології безпечного з’єднання (SSL), що забезпечує криптографічний захист високого рівня;
 • анонімності даних клієнта, при якій не потрібні введення даних, що ідентифікують об’єкт застави, кредит, або будь-яких інших даних, що становлять банківську таємницю;
 • використання дворівневої системи авторизації.

Завдяки використанню “gQuickDecision” відповідні розрахунки, і формування звітів за їх результатами проводяться в лічені секунди.

Звіти, сформовані в “gQuickDecision”, можуть бути використані в якості додатків до звітів про оцінку, кредитних справах і т.п. з метою забезпечення інформації не тільки про ринкову вартість об’єктів оцінки, а й про їх ліквідаційної вартості.

Такий підхід дозволяє задовольняти інформаційні потреби банків навіть в умовах, коли в деяких країнах оцінювачі відповідно до чинного законодавства повинні вказувати в звіті про оцінку ринкову вартість об’єктів застави.

Можливість внутрішнього контролю автентичності звітів, що формуються в інтернет-модулі “gQuickDecision” досягається за рахунок:

дворівневої системи авторизації, що дозволяє ідентифікувати не тільки організацію-клієнта, а й її конкретного співробітника-користувача;

можливості збереження звітів, сформованих в “gQuickDecision”, у вигляді електронних файлів;

наявності автоматизованої служби перевірки звітів, що дає змогу перевірити, чи дійсно файл звіту був сформований в “gQuickDecision”, чи не був він спотворений, а також встановити співробітника, який сформував звіт, а також точний час і дату формування звіту.

Використання інтернет-модуля “gQuickDecision” дозволяє організаціям з розгалуженою філіальною мережею (банкам, оціночним компаніям і ін.) З мінімальними витратами домогтися єдності підходів і методології при оцінці ліквідаційної вартості у всіх своїх підрозділах.

Експерти консалтингової групи “КАУПЕРВУД” постійно проводять дослідження з метою розвитку методів, що лежать в основі систем інтернет-модуля “gQuickDecision”, як в напрямку розширення набору чинників, що враховуються, так і в напрямку вдосконалення механізму врахування впливу виявлених факторів. Завдяки тому, що розробка інтернет-модуля здійснюється за участю авторів цих методів, вказане вище розвиток методології регулярно знаходить своє відображення в модулі.

Завдяки універсальності методів, що лежать в основі систем інтернет-модуля “gQuickDecision”, він успішно використовується оціночними компаніями і банками в різних країнах.

Інтернет-модуль функціональний, простий в освоєнні і зручний в роботі.

ПЗастосування технології “slim client” дозволяє використовувати “gQuickDecision з будь-якого комп’ютера з будь-якої точки планети при наявності доступу в інтернет і відповідних паролів доступу. При цьому установка будь-якого програмного забезпечення не вимагається, що дозволять уникнути прив’язки користувача інтернет-модуля до конкретного комп’ютера, максимально спрощуючи роботу.

Навчання фахівця роботі в інтернет-модулі “gQuickDecision” займає не більше години, не вимагаючи додаткових витрат часу на освоєння.

Інтернет-модуль “gQuickDecision” передбачає прозору і гнучку систему тарифікації (див. Тарифну карту). Відсутність будь-якої абонентської плати в поєднанні з невисокими тарифами на здійснення розрахунків дозволяє отримувати вигоди від його використання при мінімальних витратах.

Вичерпні консультації з питань використання “gQuickDecision”, а також з питання тестового підключення до модуля можна отримати в департаменті кредитного консалтингу інформаційно-консалтингової фірми “ІНКОН-ЦЕНТР” (консалтингова група “КАУПЕРВУД”)

Телефони
+38 (056) 370-19-76
+38 (0562) 47-83-98
+38 (0562) 47-16-36
Сайт
galasyuk.com

Завантажити документ: Create_Or_Develop_Your_Business

Завантажити документ: Sell_Your_Business

Завантажити документ: Buy_a_Business

Нам довіряють

Гірничодобувна промисловість

АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат»

АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат»

ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»

ПрАТ «Трест «Кривбасшахтопроходка»

Металургійна промисловість

ПАТ «Нікопольський завод феросплавів»

АТ «Запорізький завод феросплавів»

ПрАТ «Євраз дніпровський металургійний завод»

АК “Демос”

ТОВ “Дніпропромлит”

ПрАТ «Дніпрометиз»

ПАТ «Стахановський завод феросплавів»

Трубна промисловість

ПАТ “Інтерпайп НТЗ”

ТОВ «Нікопольський південнотрубний завод»

АТЗТ «Єврометал»

ПрАТ «Сентравіс Продакшин Юкрейн»

ПКП ТОВ «Стальпром»

Хімічна промисловість

АТ «Дніпроазот»

ТОВ «Інфоазот»

Національна акумуляторна корпорація «Іста»

ЗАТ «Дніпропетровське відділення Інституту реактивів»

Машинобудівна промисловість

ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків»

ПАТ «Дніпровагонмаш»

Орендний комбінат громадського харчування акціонерного товариства «Дніпротяжмаш»

ТОВ з ІІ «Агротехкомплекс»

АТЗТ «Агро-союз»

ЗАТ «Завод електро-газового обладнання»

Харчова промисловість

ПАТ «Криворіжхліб»

ТОВ «М’ясна фабрика «Берізка»

ТОВ кондитерська фабрика «Квітень»

АТЗТ «Новомосковський завод мінеральних вод»

ЗАТ «Дніпропетровський завод харчових концентратів»

ЗАТ «Александрійський цукровий завод»

ПАТ «Покровський хлібозавод»

Торгівля

Державна АК «Національна мережа аукціонних центрів»

Торгово-промислова корпорація «Fozzy Group»

ТОВ «АТБ-маркет»

ТОВ «АБС-Термінал»

ТОВ «Укрпромекспорт»

ТОВ з ІІ «Бриджтаун Фудс Дистрибьюшн Україна»

Сільське господарство

ТОВ «Бурат-Агро»

ТОВ агрофірма «Олімпекс-Агро»

«Вінницька Агропромислова група»

Енергетика

ВАТ «Дніпроенерго»

ТОВ «Енерго-Міг»

Нафтопереробна промисловість

ВАТ «Кременчукнафто-продуктсервіс»

ТОВ «Нафтова торгова компанія»

БУ «Укрбургаз» ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз Україна»

Дочірнє підприємство «Приста-Ойл Україна»

Будівництво

ТОВ «Екопром»

ТОВ «Ферронік»

ЗАТ «Трест реконструкції і розвитку»

ВАТ «Днепрогорстрой»

Поліграфія

ЗАТ «Лунапак»

ПрАТ «Видавнитво «Зоря»

ТОВ «Фактор-Д»

Транспорт і зв'язок

Придніпровська залізниця

ТОВ «Укрметалургтранс»

ТОВ «Екс Ім Транс»

ПАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа»

ТОВ «Металургтранс»

ТОВ «Укртранспром»

ПрАТ «Укренерготранс»

ТОВ «Инвестиційна вагонна компанія»

Медіа

ТРК «Авторадіо-Дніпро»

ТОВ рекламне агентство «БВ»

ТОВ «Фактор-Д»

ТОВ «Укрметалургінформ «НТА»

Фармацевтика

ТОВ «Агентство медицинської інформації»

ВАТ «Галичфарм»

ТОВ «Аптеки медичної академії»

ДП «Аптечний дім»

Банки

“ПриватБанк”

ВАТ “ВТБ Банк”

“Райффайзен Банк Аваль”

ВАТ “БТА Банк”

ПАТ “КБ “Земельний Капітал”

ЗАТ АБ “Радабанк”

Банк “Кредит-Дніпро”

ВАТ “Кредобанк”

ЗАТ “Альфа-банк”

АТ “ОТП Банк”

ВАТ “Укрексімбанк”

“Укрсиббанк”

Страхування

НАСК «Оранта»

ЗАТ СК “ДАСК”

ЗАТ СК “Форт”

Інвестиції та управління активами

«Київ Інвестмент Груп»

«Красноярський дослідницький центр з оцінки й управління активами»

Tempsford Investments

«Українська державна інноваційна компанія»

Освіта

Національний Центр підготовки банківських працівників України

Дніпропетровський університет економіки та права

Міжнародний інститут бізнесу

Національний гірничий університет України

Байкальський державний університет економіки та права

Благодійність

Дніпропетровський благодійний фон «Хесед Менахем»

Благодійний фонд «Дніпропетровська єврейська громада»

Інші

Українсько-ірландське ЗАТ з ІІ «Міжнародний готель «Україна»

Українсько-кіпрське ТОВ з ІІ «ДЕВІС Інвестмент Ко ЛТД»

ТОВ «Правда-Кіно»

ТОВ з ІІ «Ай Ес Ді»

Торгово-промислова палата України

Інститут Внутрішніх Аудиторів України

ТОВ «Азовкурортсервіс плюс»

ТОВ «Сентоза ЛТД»

Партнеры консалтинговой группы «КАУПЕРВУД»

Українське товариство оцінювачів

Українське товариство фінансових аналітиків

Спілка аудиторів України

Всеукраїнський Інститут внутрішніх аудиторів України

ДАК “Національна мережа аукціонних центрів”

Російське товариство оцінювачів

Рейтингове агентство «Експерт Рейтинг»

Асоціація бізнес-ангелів України

Львівська торгово-промислова палата

Національний гірничий університет України

Міжнародний інститут бізнесу

Дніпропетровський університет економіки та права

Національний центр підготовки банківських працівників України

Байкальський державний університет економіки та права

Євразійський Рада сертифікованих бухгалтерів і аудиторів

ТОВ “Інформаційно-аналітичне агентство” Придніпров’я “

Журнал «Фінансовий директор»

Информаційно-аналітичний центр “ЛІГА”

Телекомуникаційна корпорація “Euroinform”

Агентство Промислових Новин

“ЭНПІ Груп”

Центр економічних досліджень та управлінського консультування “Консульт”

Certificates and certificates of the «COWPERWOOD» group

Свідоцтва і сертифікати групи «КАУПЕРВУД»

Публічна інформація

Повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАУПЕРВУД"
Скорочена назва ТОВ АФ "КАУПЕРВУД"
Ідентифікаційний код 20219083
Адреса місцезнаходження 49044, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Соборний район, вул. Гоголя, б.15 А
Контактний телефон (056) 370-19-76
Адреса електронної пошти v.v.galasyuk@gmail.com
Генеральний директор Галасюк Валерій Вікторович

Внутрішній контроль якості

Посада відповідального Директор Департаменту аудиту ТОВ АФ "КАУПЕРВУД"
ПІБ відповідального Лозицький Вадим Андрійович
Контактний телефон відповідального (056) 370-19-76
Адреса електронної пошти відповідального audit@cowperwood.dnepr.net

Документ, що підтверджує укладення договору страхування професійної відповідальності

Звіти про прозорість ТОВ АФ «КАУПЕРВУД»

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості

Про групу «Каупервуд»

Консалтингова група “КАУПЕРВУД” з 1993 року успішно здійснює свою діяльність в сфері аудиту, оцінки, фінансово-економічного аналізу, бізнес-планування, інвестиційного аналізу, юридичного супроводу, податкового консультування, ведення бухгалтерського обліку, впровадження правових інформаційних систем, консалтингу тощо.

Консалтингова група “КАУПЕРВУД” на високому професійному рівні надає послуги банкам, промисловим, торговим, транспортним, будівельним, енергетичним, фінансовим, інвестиційним та іншим підприємствам і організаціям.

Керуючись девізом “Усі Ваші проблеми ми вирішуємо в комплексі!”, Фахівці консалтингової групи “КАУПЕРВУД” постійно дбають про забезпечення фінансового добробуту наших клієнтів.

Склад консалтингової групи «КАУПЕРВУД»

ТОВ Аудиторська фірма «КАУПЕРВУД»

 • 49044. Україна. Дніпро, вул. Гоголя, 15а
 • тел./факс:
  +38 (056) 370-19-76
  +38 (0562) 47-16-36
  +38 (056) 377-33-98
 • E-mail: v.v.galasyuk@gmail.com
 • Web-site: galasyuk.com
 • Генеральний директор: Галасюк Валерій Вікторович

ТОВ фірма «ІНКОН-ЦЕНТР»

 • 49044. Україна. Дніпро, вул. Гоголя, 15а
 • тел./факс:
  +38 (056) 370-19-76
  +38 (0562) 47-16-36
  +38 (056) 377-33-98
 • E-mail:  root@inkon.dnepr.net
 • Web-site: galasyuk.com
 • Генеральний директор: Кудла Микола Дмитрович

ТОВ Спеціалізоване бухгалтерське бюро «БУККІПЕР»

 • 49000. Україна. Дніпро, вул. Фабра 17/8
 • Тел.:
  +38 (0562) 34-15-97
  +38 (0562) 36-50-67
  +38 (056) 370-13-90
  +38 (056) 744-28-89
 • E-mail: n.v.galasyuk@gmail.com
 • Web-site: galasyuk.com
 • Генеральный директор: Галасюк Наталія Валентинівна

Наш лідер

Беззмінним лідером консалтингової групи “КАУПЕРВУД” є широко відомий в бізнес-колах і науковому співтоваристві академік Академії економічних наук України, к.е.н., заслужений оцінювач УТО Валерій Вікторович Галасюк, який є членом Ради Спілки аудиторів України, членом Ради українського товариства оцінювачів, членом українського товариства фінансових аналітиків

Керівництво консалтингової групи «КАУПЕРВУД»

Галасюк Валерий Викторович

Галасюк Валерій Вікторович

Генеральний директор

ТОВ Аудиторської фірми “Каупервуд”

Галасюк Наталія Валентинівна

Генеральний директор

ТОВ Спеціалізованого бухгалтерського бюро “Буккіпер”

ТОВ Аудиторська фірма «КАУПЕРВУД»

Телефони

Тел./факс: +38 (056) 370-19-76
+38 (0562) 47-16-36, +38 (056) 377-33-98

Адреса
Вул. Гоголя, 15а,
Дніпро, Україна, 49044
Зв'язатися з намиПоказати карту

ТОВ фірма «ІНКОН-ЦЕНТР»

Телефони

Тел./факс: +38 (056) 370-19-76
+38 (0562) 47-16-36, +38 (056) 377-33-98

Email
root@inkon.dnepr.net 
Skype:
inkon_ocenka
Адреса
Вул. Гоголя, 15а,
Дніпро, Україна, 49044
Зв'язатися з намиПоказати карту

ТОВ Спеціалізоване бухгалтерське бюро «БУККІПЕР»

Телефони
+38 (0562) 34-15-97, 36-50-67
+38 (056) 370-13-90, 744-28-89
Адреса
Вул. Фабра, 17/8,
Дніпро, Україна, 49000
Зв'язатися з намиПоказати карту

Послуги консалтингової групи «КАУПЕРВУД»

null
Аудиторські послуги

у т.ч. аудит банків, аудит спеціального призначення в інтересах власників, топ-менеджерів та ін.

null
Ведення бухгалтерського обліку

та / або складання фінансової та податкової звітності та ін.

null
Оцінка вартості компаній і активів

у т.ч. для цілей купівлі-продажу, кредитування, оренди, внесення в статутний фонд, бухобліку, IPO та ін.

null
Юридичні послуги

у т.ч. підготовка юридичних документів, консультації з питань господарського та податкового права та ін.

null
Інформаційні послуги

у т.ч. підключення до інтернет-модуля «gQuickDecision», установка і підтримка систем «ЛIГА: ЗАКОН»

null
Економічний консалтинг

у т.ч. для мінімізації ризиків бізнесу, підвищення інвестиційної привабливості бізнесу та ін.

null
Фінансовий та економічний аналіз

у т.ч. для оцінки ефективності бізнесу, виявлення прихованих резервів, планування бізнесу та ін.

null
Дослідження ринків

у т.ч. для вивчення ринкового потенціалу продукції, оцінки перспектив виходу на нові ринки, прогнозування ринкової кон’юнктури та ін.

null
Розробка і експертиза бізнес-планів

у т.ч. для пайового / боргового фінансування, для ефективної купівлі-продажу бізнесу та ін.

null
Податкове планування та консультування

у т.ч. постійне абонентське обслуговування, консультування та ін.

null
Патентно-правові послуги

у т.ч. реєстрація об’єктів інтелектуальної власності, експертиза патентної чистоти та ін.

null
Бізнес-освіта

у т.ч. проведення семінарів з питань бізнес-планування, оцінки інвестиційних проектів, фінансового та економічного аналізу, оцінки вартості та ін.

Висока якість послуг, чітке дотримання термінів та гарантоване виконання взятих зобов'язань - це не переваги, це - наші стандарти!

Наші контакти

Наші переваги

Фахівці консалтингової групи “КАУПЕРВУД” мають унікальний досвід надання послуг підприємствам практично всіх галузей економіки: металургійної, гірничодобувної, хімічної, паливно-енергетичної, трубної, машинобудівної, транспортної, харчової, поліграфічної, аграрної, торгової, банківській, інформаційній, страховий, освітньої та ін., e тому числі закордонним інвесторам.

Серед клієнтів консалтингової групи “КАУПЕРВУД” найбільші підприємства, які є помітними гравцями не тільки на українському, а й на глобальних міжнародних ринках.

Наприклад, в числі клієнтів консалтингової групи “КАУПЕРВУД” ПАТ “Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат”, ПАТ “Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат” – одні з найбільших в світі підприємств з видобутку і переробці марганцевих руд, ПАТ “Нікопольський завод феросплавів” – найбільший в світі виробник марганцевих феросплавів, ПАТ Криворізький турбінний завод “Констар” – лідер в Європі з виробництва газотурбінних установок і газотурбінних двигунів, ПАТ «ДніпроАЗОТ» одне з найбільших підприємств хімічної іческой промисловості України, ВАТ “Павлоградвугілля” – флагман гірничодобувної промисловості України, і інші підприємства.

Консалтингова група “КАУПЕРВУД” прагне до найбільш повного задоволення потреб Клієнтів і дотримується гнучкої цінової політики для створення довготривалих стабільних взаємовигідних відносин з Клієнтами.

Наприклад, консалтингова група “КАУПЕРВУД” періодично надає аудиторські послуги КБ “Земельний Капітал” з 1993 року, підприємствам групи “Приват” з 1994 року, підприємствам і банкам групи “ІНТЕРПАЙП”, ПАТ “Дніпрометиз”.

Фахівці консалтингової групи “КАУПЕРВУД” мають досвід реалізації десятків масштабних проектів.

Наприклад, фахівцями ТОВ фірми “ІНКОН-ЦЕНТР” була здійснена оцінка матеріальних, нематеріальних активів та корпоративних прав таких відомих компаній як НПК “ІСТА”, “Ольвія Бета Клінінг Продактс Ко”, МНПК “ВЕСТА”, ТОВ “Інтерпайп Ніко Тьюб”, ВАТ “Галичфарм”, ЗАТ “Агроекопродукт” (ТМ “Верес”), ВАТ “Сведбанк” та ін.

Концентрация усилий квалифицированных специалистов различного профиля:Концентрація зусиль кваліфікованих фахівців різного профілю: юристів, бухгалтерів, аудиторів, оцінювачів, аналітиків, програмістів та інших забезпечує комплексне рішення проблем Клієнтів.

Наприклад, за деякими проектами наших Клієнтів аналітики складають бізнес-план, оцінювачі проводять оцінку майна, внесеного до статутного фонду підприємства, що інвестується, аудитори паралельно перевіряють його фінансову звітність і оцінюють фінансовий стан, юристи розробляють правовий механізм мінімізації ризиків інвестора, а податкові консультанти в цей же час будують оптимальну схему внесення інвестицій і майбутнього ефективного використання фінансових ресурсів.

Фахівці консалтингової групи “КАУПЕРВУД”, завдяки широкому використанню в практиці своєї діяльності міжнародних стандартів і високій якості послуг, що надаються, користуються довірою зарубіжних інвесторів і мають досвід надання професійних послуг (аудит, оцінка та ін.) Для зарубіжних інвесторів.

Наприклад, фахівці АФ “КАУПЕРВУД” проводили аудит фінансових звітів українських підприємств, підготовлених відповідно до IFRS, для іноземних інвесторів (Українсько-британське товариство з іноземними інвестиціями “ТЕХКОНТРАКТ”, Українсько-британське товариство з іноземними інвестиціями “Agrotekhcomplex LTD”, ДП з ІІ “Бі Джі Ю-інвест”), а також підтверджували висновки аудиторів-нерезидентів (звіт аудиторів “Blick Rotenberg” (Великобританія) акціонерам компанії “Rosstock UK Limited” (Великобританія), звіт аудиторів “Ledra Audit Services Limited” (Кіпр) участни кам компанії “Tempsford Investments Limited” (Кіпр), звіт аудиторів “PricewaterhouseCoopers” стейкхолдерам “ПриватБанк” та ін.

Поєднання глибоких спеціальних знань і цінного багатогалузевого досвіду забезпечує широку сферу компетенції та професіоналізм співробітників консалтингової групи “КАУПЕРВУД”, чисельність яких складає більше 60 чоловік. Співробітниками консалтингової групи “КАУПЕРВУД” є володіють науковими ступенями та сертифіковані за українськими і міжнародними програмами (АПУ, УТО, CIPA-EN, UNIDO та ін.) Аудитори, бухгалтери, оцінювачі, аналітики та інші висококваліфіковані фахівці.

Наприклад, серед співробітників консалтингової групи “КАУПЕРВУД” є інженери (будівельники, проектувальники та ін.) З більш ніж 35-річним досвідом, економісти (бухгалтери, аналітики, аудитори, оцінювачі та ін.) З більш ніж 30-річним досвідом, юристи та консультанти з більш ніж 15-річним досвідом, програмісти з більш ніж 10-річним досвідом, а також інші компетентні фахівці.

Співробітники консалтингової групи “КАУПЕРВУД” широко відомі в професійних колах не тільки завдяки якісному наданню послуг Клієнтам, а й завдяки численним публікаціям в Україні та за кордоном, виступів на міжнародних та всеукраїнських форумах, конгресах, конференціях, проведення авторських семінарів тощо.

Наприклад, фахівці консалтингової групи “КАУПЕРВУД” виступали з доповідями і лекціями з оцінки та управління вартістю в таких містах як Москва, Тюмень, Красноярськ (Російська Федерація), Лімассол (Кіпр), Кишинів (Республіка Молдова), Мінськ (Республіка Білорусь) та ін.

Стабільність кадрового складу фахівців консалтингової групи “КАУПЕРВУД” дозволяє забезпечити не тільки високий рівень якості послуг, що надаються, а й дотримання конфіденційності інформації, що стала відомою в ході виконання робіт. Це дає можливість в умовах конкурентної боротьби між різними фінансово-промисловими групами надавати послуги підприємствам, що належать різним групам (у т.ч. групам Приват, Інтерпайп, ІСД, СКМ, Северсталь, ТАС, ДніпроТехСервіс та ін.).

Наприклад, всі аудитори ТОВ АФ “КАУПЕРВУД” працюють у фірмі не менше 12 років, а більшість з них – не менше 16 років.

Фахівці консалтингової групи “КАУПЕРВУД” не тільки використовують кращий міжнародний та український досвід, а й самі проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження, багато з яких вже визнані не тільки в Україні, а й за кордоном.

Наприклад, метод оцінки ліквідаційної вартості – GMLV, розроблений фахівцями консалтингової групи “КАУПЕРВУД” в середині 1990-х років для потреб власних клієнтів-банків, сьогодні успішно використовується багатьма банками, оціночними і консалтинговими компаніями не тільки в Україні, але і в Росії, Молдові , Латвії, Азербайджані, Угорщині та інших країнах. Широке визнання методу в середовищі фахівців дозволило консалтинговій групі “КАУПЕРВУД” стати надійним помічником в питаннях оцінки застав для ряду комерційних банків України і зарубіжжя, серед яких: “Райффайзен Банк Аваль”, “Приватбанк”, ВАТ “ВТБ Банк”, ВАТ “БТА Банк”,”УніКредит Банк ТОВ”, ЗАТ “ОТП Банк”, ВАТ “Кредобанк”, ЗАТ “Альфа-Банк”, АКІБ “УкрСиббанк”, ВАТ “Укрексімбанк”, Банк “Кредит-Дніпро”, ВАТ КБ “Надра” та ін.

У 2004 році на основі методу була створена спеціальна інтернет-програма “gQuickDecision”, що дозволяє кін алтінговой групі “КАУПЕРВУД” надавати через інтернет послуги з розрахунку ліквідаційної вартості для своїх клієнтів не тільки в Україні, але і в інших країнах.

Завдяки активній громадській діяльності лідера групи і наших фахівців, консалтингова група “КАУПЕРВУД” міцно інтегрована і ефективно взаємодіє з провідними українськими та зарубіжними професійними громадськими організаціями, серед яких:

 • Європейська бізнес-асоціація (EBA);
 • Спілка аудиторів України;
 • Українське і Російське товариства оцінювачів;
 • Рада об’єднань оцінювачів СНД;
 • Українське товариство фінансових аналітиків;
 • Асоціація платників податків України;
 • Союз промисловців і підприємців України;
 • Інститут внутрішніх аудиторів;
 • Національний комітет IPO;
 • Дніпропетровська Торгово-промислова палата та ін.

Це, безумовно, сприяє наданню послуг на високому професійному рівні.

Завдяки високому професіоналізму фахівців, багатому багатогранному досвіду роботи, унікальним інноваційним дослідженням і рішенням, а також розумного консерватизму і виваженості підходів, консалтингова група “КАУПЕРВУД” придбала заслужений авторитет в ділових колах України та за кордоном.

За даними рейтингу аудиторських та консалтингових компаній України, сформованого в 2006 році рейтинговим центром ІГ “Експерт Україна”, консалтингова група “КАУПЕРВУД” очолила трійку лідерів на українському ринку консалтингових послуг.

Свідченням успішної діяльності консалтингової групи «КАУПЕРВУД» є нагородження в березні 2002 р аудиторської фірми «КАУПЕРВУД» Почесним дипломом “Золотий Меркурій” 1 ступеня в номінації “Малий і середній бізнес”, заснованим Дніпропетровською обласною державною адміністрацією та Дніпропетровською торгово-промисловою палатою.

На честь 10-річчя УСПП (2002 г.) Президентом Українського союзу промисловців і підприємців А.К. Кінахом керівнику консалтингової групи «КАУПЕРВУД» Валерію Галасюк було вручено лист подяки за плідну роботу і за значні особисті досягнення в побудові ринкової економіки України.

За вагомий внесок у реформування системи податкових відносин в Україні та забезпечення захисту прав платників податків керівник консалтингової групи “КАУПЕРВУД” Валерій Галасюк нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (Постанова КМУ № 758 від 21.05.2003).

ТОВ – фірма «ІНКОН-ЦЕНТР» є єдиною в Дніпропетровській області фірмою, яка акредитована при Українському товаристві оцінювачів (УТО), що свідчить про визнання авторитету фірми як однієї з провідних в сфері практики оцінки, а також в області теорії і методології оцінки майна і майнових прав, професійної підготовки і підвищення кваліфікації оцінювачів в Україні.

Patent services

 • Регистрация изобретений, промышленных образцов, товарных знаков в Украине и за рубежом.
 • Экспертиза патентной чистоты.
 • Защита авторских прав.
 • Правовая защита компьютерных программ и баз данных.
 • Подготовка лицензионных и авторских договоров.

Патентно-правові послуги

 • Реєстрація винаходів, промислових зразків, товарних знаків в Україні та за кордоном.
 • Експертиза патентної чистоти.
 • Захист авторських прав.
 • Правовий захист комп’ютерних програм і баз даних.
 • Підготовка ліцензійних і авторських договорів.

Патентно-правовые услуги

 • Регистрация изобретений, промышленных образцов, товарных знаков в Украине и за рубежом.
 • Экспертиза патентной чистоты.
 • Защита авторских прав.
 • Правовая защита компьютерных программ и баз данных.
 • Подготовка лицензионных и авторских договоров.

Tax planning and consulting

 • Консультирование юридических и физических лиц по вопросам налогового планирования.
 • Правовая экспертиза актов проверок и решений органов ГНС о наложении взысканий.
 • Информационно-консультационное обслуживание предприятий по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и другим вопросам финансово-хозяйственной деятельности.
 • Консультации по вопросам валютного законодательства и другим аспектам экспортно-импортных операций.
 • Проведение тематических семинаров.

Податкове планування та консультування

 • Консультування юридичних і фізичних осіб з питань податкового планування.
 • Правова експертиза актів перевірок і рішень органів ДПС про накладення стягнень.
 • Інформаційно-консультаційне обслуговування підприємств з питань бухгалтерського обліку, оподаткування та інших питань фінансово-господарської діяльності.
 • Консультації з питань валютного законодавства та інших аспектів експортно-імпортних операцій.
 • Проведення тематичних семінарів.

Налоговое планирование и консультирование

 • Консультирование юридических и физических лиц по вопросам налогового планирования.
 • Правовая экспертиза актов проверок и решений органов ГНС о наложении взысканий.
 • Информационно-консультационное обслуживание предприятий по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и другим вопросам финансово-хозяйственной деятельности.
 • Консультации по вопросам валютного законодательства и другим аспектам экспортно-импортных операций.
 • Проведение тематических семинаров.

Business plans development and expertise

 • Аудиторские проверки финансовой отчетности (в том числе банков) в соответствии с требованиями Международных стандартов аудита.
 • Проверка правильности начисления налогов и сборов (обязательных платежей), составления налоговой отчетности.
 • Трансформация финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IFRS).
 • Консультирование по вопросам ведения бухгалтерского, налогового и управленческого учета, а также составления финансовой отчетности.
 • Оказание иных видов аудиторских услуг.
 • Ведение бухгалтерского учета.
 • Проведение тематических семинаров.

Бізнес-планування

 • Аудиторські перевірки фінансової звітності (в тому числі банків) відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.
 • Перевірка правильності нарахування податків і зборів (обов’язкових платежів), складання податкової звітності.
 • Трансформація фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS).
 • Консультування з питань ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, а також складання фінансової звітності.
 • Надання інших видів аудиторських послуг.
 • Ведення бухгалтерського обліку.
 • Проведення тематичних семінарів.

Бизнес-планирование

 • Аудиторские проверки финансовой отчетности (в том числе банков) в соответствии с требованиями Международных стандартов аудита.
 • Проверка правильности начисления налогов и сборов (обязательных платежей), составления налоговой отчетности.
 • Трансформация финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IFRS).
 • Консультирование по вопросам ведения бухгалтерского, налогового и управленческого учета, а также составления финансовой отчетности.
 • Оказание иных видов аудиторских услуг.
 • Ведение бухгалтерского учета.
 • Проведение тематических семинаров.

Economic consulting

 • Финансово-экономический анализ (в т.ч. для оценки эффективности бизнеса, формирования финансовой политики, выявления скрытых резервов развития бизнеса и др.).
 • Составление и экспертиза бизнес-планов (в т.ч. для привлечения долевого/долгового финансирования, для обеспечения эффективного управляемого развития бизнеса, для эффективной купли-продажи бизнеса и др.).
 • Независимая оценка инвестиционных проектов (в т.ч. на предынвестиционной, инвестиционной, эксплуатационной и терминальной фазах).
 • Разработка и внедрение корпоративных систем риск-менеджмента (как для отдельных компаний, так и для холдингов).
 • Консультирование по вопросам повышения экономической эффективности бизнеса.
 • Исследование рынков (в т.ч. для изучения рыночного потенциала продукции, перспектив выхода на новые рынки, прогнозирования рыночной конъюнктуры и др.).
 • Подготовка годовых отчетов (в т.ч. для собственников, топ-менеджеров, кредиторов и др.) и консультирование по вопросам повышения инвестиционной привлекательности предприятий.
 • Проведение авторских семинаров по бизнес-планированию, оценке инвестиционных проектов, финансовому и экономическому анализу, оценке стоимости, управлению активами предприятий.

Економічний консалтинг

 • Фінансово-економічний аналіз (в т.ч. для оцінки ефективності бізнесу, формування фінансової політики, виявлення прихованих резервів розвитку бізнесу та ін.).
 • Складання та експертиза бізнес-планів (в т.ч. для залучення пайової / боргового фінансування, для забезпечення ефективного керованого розвитку бізнесу, для ефективної купівлі-продажу бізнесу та ін.).
 • Незалежна оцінка інвестиційних проектів (в т.ч. на передінвестиційній, інвестиційній, експлуатаційної та термінальної фазах).
 • Розробка і впровадження корпоративних систем ризик-менеджменту (як для окремих компаній, так і для холдингів).
 • Консультування з питань підвищення економічної ефективності бізнесу.
 • Дослідження ринків (в т.ч. для вивчення ринкового потенціалу продукції, перспектив виходу на нові ринки, прогнозування ринкової кон’юнктури та ін.).
 • Підготовка річних звітів (в т.ч. для власників, топ-менеджерів, кредиторів та ін.) І консультування з питань підвищення інвестиційної привабливості підприємств.
 • Проведення авторських семінарів з бізнес-планування, оцінці інвестиційних проектів, фінансового та економічного аналізу, оцінці вартості, управління активами підприємств.

Экономический консалтинг

 • Финансово-экономический анализ (в т.ч. для оценки эффективности бизнеса, формирования финансовой политики, выявления скрытых резервов развития бизнеса и др.).
 • Составление и экспертиза бизнес-планов (в т.ч. для привлечения долевого/долгового финансирования, для обеспечения эффективного управляемого развития бизнеса, для эффективной купли-продажи бизнеса и др.).
 • Независимая оценка инвестиционных проектов (в т.ч. на предынвестиционной, инвестиционной, эксплуатационной и терминальной фазах).
 • Разработка и внедрение корпоративных систем риск-менеджмента (как для отдельных компаний, так и для холдингов).
 • Консультирование по вопросам повышения экономической эффективности бизнеса.
 • Исследование рынков (в т.ч. для изучения рыночного потенциала продукции, перспектив выхода на новые рынки, прогнозирования рыночной конъюнктуры и др.).
 • Подготовка годовых отчетов (в т.ч. для собственников, топ-менеджеров, кредиторов и др.) и консультирование по вопросам повышения инвестиционной привлекательности предприятий.
 • Проведение авторских семинаров по бизнес-планированию, оценке инвестиционных проектов, финансовому и экономическому анализу, оценке стоимости, управлению активами предприятий.

Информационно-консультационные услуги

 • Установка и сопровождение компьютерных справочно-информационных систем “ЛИГА:ЗАКОН”, обеспечивающих информационную поддержку при принятии решений в любой сфере предпринимательской деятельности и позволяющих комплексно решать задачи информационно-правового обеспечения предприятий любых форм собственности.
 • Подключение к интернет-модулю “gQuickDecision”, обеспечивающему возможность быстрого расчета в среде Интернет ликвидационной стоимости объектов оценки, максимальной величины кредитов при заданных уровнях обеспеченности кредитных сделок и т.д.
 • Проведение тематических семинаров.

Інформаційні послуги

 • Встановлення і супровід комп’ютерних довідково-інформаційних систем “ЛІГА: ЗАКОН”, що забезпечують інформаційну підтримку при прийнятті рішень в будь-якій сфері підприємницької діяльності та дозволяють комплексно вирішувати завдання інформаційно-правового забезпечення підприємств будь-яких форм власності.
 • Підключення до інтернет-модулю “gQuickDecision”, що забезпечує можливість швидкого розрахунку в середовищі Інтернет ліквідаційної вартості об’єктів оцінки, максимальної величини кредитів при заданих рівнях забезпеченості кредитних угод і т.д.
 • Проведення тематичних семінарів.

Информационно-консультационные услуги

 • Установка и сопровождение компьютерных справочно-информационных систем “ЛИГА:ЗАКОН”, обеспечивающих информационную поддержку при принятии решений в любой сфере предпринимательской деятельности и позволяющих комплексно решать задачи информационно-правового обеспечения предприятий любых форм собственности.
 • Подключение к интернет-модулю “gQuickDecision”, обеспечивающему возможность быстрого расчета в среде Интернет ликвидационной стоимости объектов оценки, максимальной величины кредитов при заданных уровнях обеспеченности кредитных сделок и т.д.
 • Проведение тематических семинаров.

Послуги консалтингової групи «КАУПЕРВУД»

null
Аудиторські послуги

у т.ч. аудит банків, аудит спеціального призначення в інтересах власників, топ-менеджерів та ін.

null
Ведення бухгалтерського обліку

та / або складання фінансової та податкової звітності та ін.

null
Оцінка вартості компаній і активів

у т.ч. для цілей купівлі-продажу, кредитування, оренди, внесення в статутний фонд, бухобліку, IPO та ін.

null
Юридичні послуги

у т.ч. підготовка юридичних документів, консультації з питань господарського та податкового права та ін.

null
Інформаційні послуги

у т.ч. підключення до інтернет-модуля «gQuickDecision», установка і підтримка систем «ЛIГА: ЗАКОН»

null
Економічний консалтинг

у т.ч. для мінімізації ризиків бізнесу, підвищення інвестиційної привабливості бізнесу та ін.

null
Фінансовий та економічний аналіз

у т.ч. для оцінки ефективності бізнесу, виявлення прихованих резервів, планування бізнесу та ін.

null
Дослідження ринків

у т.ч. для вивчення ринкового потенціалу продукції, оцінки перспектив виходу на нові ринки, прогнозування ринкової кон’юнктури та ін.

null
Розробка і експертиза бізнес-планів

у т.ч. для пайового / боргового фінансування, для ефективної купівлі-продажу бізнесу та ін.

null
Податкове планування та консультування

у т.ч. постійне абонентське обслуговування, консультування та ін.

null
Патентно-правові послуги

у т.ч. реєстрація об’єктів інтелектуальної власності, експертиза патентної чистоти та ін.

null
Бізнес-освіта

у т.ч. проведення семінарів з питань бізнес-планування, оцінки інвестиційних проектів, фінансового та економічного аналізу, оцінки вартості та ін.

Усі ваши проблеми ми вирішуємо в комплексі!

Зверніться до наших фахівців. Надамо вичерпну інформацію з будь-якого питання і допоможемо підготувати всі необхідні документи

Переваги співробітництва з нами

Консалтингова група «КАУПЕРВУД» з 1993 року успішно здійснює свою діяльність в сфері аудиту, оцінки, фінансово-економічного аналізу, бізнес-планування, інвестиційного аналізу, юридичного супроводу, податкового консультування, ведення бухгалтерського обліку, впровадження правових інформаційних систем, консалтингу тощо

Детальніше

Серед клієнтів консалтингової групи “КАУПЕРВУД” – найбільші підприємства, які є помітними гравцями не тільки на українському, а й на глобальних міжнародних ринках

Широкий багатогалузевий досвід роботи

Співробітники “КАУПЕРВУД” широко відомі в професійних колах не тільки завдяки якісному наданню послуг Клієнтам, а й з численних публікацій в Україні та за кордоном, виступів на міжнародних та всеукраїнських форумах, конгресах, конференціях, проведення авторських семінарів

Визнаний професіоналізм

Концентрація зусиль кваліфікованих фахівців різного профілю: юристів, бухгалтерів, аудиторів, оцінювачів, аналітиків, програмістів та інших забезпечує комплексне рішення проблем Клієнтів

Комплексність надаваних послуг

Фахівці консалтингової групи “КАУПЕРВУД” не тільки використовують кращий міжнародний та український досвід, а й самі проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження, багато з яких вже визнані не тільки в Україні, а й за кордоном

Активна інноваційна діяльність

Листи та рекомендації

Керівництво консалтингової групи «КАУПЕРВУД»

Галасюк Валерий Викторович

Галасюк Валерій Вікторович

Генеральний директор

ТОВ аудиторської фірми “КАУПЕРВУД”

Галасюк Наталія Валентинівна

Генеральний директор

ТОВ спеціализованого бухгалтерського бюро “БУККІПЕР”

Нам довіряють

Zur Gruppe

Die Consulting-Gruppe «COWPERWOOD» ist seit 1993 im Bereich der Wirtschaftsprufung, Bewertung, Erweisung rechtlicher Leistungen, Buchfuhrung, Einfuhrung von rechtlichen Informationssystemen, Wirtschaftsanalyse, Beratung usw. erfolgreich aktiv.

Die Consulting-Gruppe «COWPERWOOD» erweist ihre Dienste vielen Industrie-, Handels-, Transport-, Bau-, Energieversorgungsunternehmen und Finanzanstalten sowie Kommunikations- und Informationsfirmen und Organisationen in der Ukraine auf einer hohen fachmannischen Ebene.

Sich von dem Motto «Alle Ihren Probleme werden von uns komplex gelost!» leitend, tragen die Fachleute der Consulting-Gruppe «COWPERWOOD» standige Sorge fur Sicherung des finanziellen Wohlstandes ihrer Kundschaft.

2017
Редизайн сайт

Новый виток в продвижении через Интернет. Текст. Текст. Новый виток в продвижении через Интернет. Текст. Новый виток в продвижении через Интернет. Новый виток в продвижении через Интернет. Текст.

2012
Готовы к новым достижениям

Proin tincidunt porta enim, vitae fermentum sem laoreet nec. Nam ut lorem posuere, consectetur erat a, lacinia quam. Aenean sit amet sodales neque, eu imperdiet quam. Praesent congue dictum libero. Curabitur lobortis diam est, eu hendrerit nunc viverra vitae.

2006
Лидеры рынка консалтинговых услуг

По данным рейтинга аудиторских и консалтинговых компаний Украины, сформированного в 2006 году рейтинговым центром ИГ «Эксперт Украина», консалтинговая группа «КАУПЕРВУД» возглавила тройку лидеров на украинском рынке консалтинговых услуг (www.expertra.com).

2000
Первые серьезные достижения

Proin tincidunt porta enim, vitae fermentum sem laoreet nec. Nam ut lorem posuere, consectetur erat a, lacinia quam. Aenean sit amet sodales neque, eu imperdiet quam. Praesent congue dictum libero. Curabitur lobortis diam est, eu hendrerit nunc viverra vitae.

1993
Основание компании

Proin tincidunt porta enim, vitae fermentum sem laoreet nec. Nam ut lorem posuere, consectetur erat a, lacinia quam. Aenean sit amet sodales neque, eu imperdiet quam. Praesent congue dictum libero. Curabitur lobortis diam est, eu hendrerit nunc viverra vitae.

Zusammensetzung der Gruppe

GmbH Wirtschaftsprufungsgesellschaft «Cowperwood»

 • Gogol-Str. 15 a, 49044 Dnipro, Ukraine 
 • Tel.: +38 (056) 370-19-76, +38 (0562) 47-83-98
 • Tel./Fax: +38 (0562) 47-16-36 
 • E-mail: root@cowperwood.dnepr.net, vv@galasyuk.com 
 • Web-site: galasyuk.com 
 • Generaldirektor: Galasjuk Valerij Viktorowitsch

GmbH Firma «INKON - ZENTRUM»

 • Gogol-Str. 15 a, 49044 Dnipro, Ukraine
 • Tel.: +38 (056) 370-19-76, +38 (0562) 47-83-98
 • Tel./Fax: +38 (0562) 47-16-36
 • E-mail: root@inkon.dnepr.net, nic@inkon.dp.ua
 • Web-site: galasyuk.com
 • Generaldirektor: Kudla Nikolaj Dmitrijewitsch

GmbH Das Spezialisierte Buchfuhrungsburo «BookKeeper»

 • Fabra-Str., 17 / 8. 49000. Dnipro. Ukraine 
 • Tel.: +38 (0562) 34-15-97
 • Tel./Fax: +38 (0562) 36-50-67 
 • E-mail: book-keep@a-teleport.com 
 • Web-site: bookkeeper.dp.ua 
 • Generaldirektorin: Galasjuk Natalja Valentinowna

Technologie - Vermarktungszentrum

 • 2 Marshala Malinovskogo St, “Vavilon”, Gebäude 4, 5. Stock., Dnipro, 49044, Ukraine
 • Tel./Fax: +38 (056) 370-13-88
 • E-Mail: ckt@optima.ua
 • Regie: Egorova Tamara Petrowna

CJSC «Ana-Tems»

 • 4b Yuzhniy Lane, Dnipro, 49044, Ukraine
 • Tel./Fax: +38 (056) 370-47-79, 791-15-66, 744-21-49
 • E-Mail: main@ana-tems.com
 • Website: ana-tems.com
 • Geschäftsführer: Jegurow Alexander Iwanowitsch

Brief information on the Group

Since 1993, the Consulting Group “COWPERWOOD” has been successfully conducting its activity in the sphere of audit, valuation, financial and economic analysis, investment designing, legal services, tax consulting, accounting, implementation of legal information systems, consulting, etc.

The Consulting Group “COWPERWOOD” is providing highly professional services to banks, entities and organizations dealing with production, trade, transport, construction, energy supply, financial and investment business.

Leading by the motto “We solve all your issues in every aspect!” specialists of the Consulting Group “COWPERWOOD” constantly take care of ensuring financial prosperity of our clients.

According to the rating of Ukrainian auditing and consulting companies prepared by the Rating Center IG “Expert Ukraine” in 2006, the Consulting Group “COWPERWOOD” was the leader of the Ukrainian market of consulting services (www.expertra.com).

The Consulting Group “COWPERWOOD” is a member of the European Business Association (via the Auditing Firm “COWPERWOOD” LLC) (www.eba.com.ua).

The Group Structure

Auditing Firm «COWPERWOOD» LLC

 • 15a Gogolya St. Dnipro. 49044. Ukraine
 • Tel./fax:
  +38 (056) 370-19-76
  +38 (0562) 47-16-36
  +38 (056) 377-33-98
 • E-mail: v.v.galasyuk@gmail.com
 • Web-site: galasyuk.com
 • General Manager: Galasyuk Valeriy Viktorovich

«INCON-CENTRE» LLC

 • 15a Gogolya St. Dnipro. 49044. Ukraine
 • Tel./fax:
  +38 (056) 370-19-76
  +38 (0562) 47-16-36
  +38 (056) 377-33-98
 • E-mail:  root@inkon.dnepr.net
 • Web-site: galasyuk.com
 • General Manager: Kudla Nikolay Dmitriyevich

Specialized accounting bureau «BOOKKEEPER» LLC

 • 17 Fabra St., office 8. Dnipro. 49000. Ukraine
 • Tel.:
  +38 (0562) 34-15-97
  +38 (0562) 36-50-67
  +38 (056) 370-13-90
  +38 (056) 744-28-89
 • E-mail: n.v.galasyuk@gmail.com
 • Web-site: galasyuk.com
 • General Manager: Galasyuk Natalia Valentinovna

Our Leader

Mr. Galasyuk Valeriy Viktorovich, the Academician of the Ukrainian Academy of Economics, PhD Economics, Honored Appraiser of the Ukrainian Association of Appraisers (UAA), a member of the UAA Board, a member of the Executive Committee of the Ukrainian Society of Financial Analysts (USFA), a member of the Institute of Internal Auditors, as well as a member of some Editorial boards, such as “Questions of Appraisal” (Moscow), Auditor of Ukraine” (Kiev), “Financial Services” (Kiev), “The Stock Market” (Kiev), “Banking Auditor” (Kiev) and “Contemporary Accountant” (Kharkov), a well-known expert in the Ukrainian business and scientific community is an unchallenged leader of the Consulting Group “COWPERWOOD”.

Our Leader

Mr. Galasyuk Valeriy Viktorovich, the Academician of the Ukrainian Academy of Economics, PhD Economics, Honored Appraiser of the Ukrainian Association of Appraisers (UAA), a member of the UAA Board, a member of the Executive Committee of the Ukrainian Society of Financial Analysts (USFA), a member of the Institute of Internal Auditors, as well as a member of some Editorial boards, such as “Questions of Appraisal” (Moscow), Auditor of Ukraine” (Kiev), “Financial Services” (Kiev), “The Stock Market” (Kiev), “Banking Auditor” (Kiev) and “Contemporary Accountant” (Kharkov), a well-known expert in the Ukrainian business and scientific community is an unchallenged leader of the Consulting Group “COWPERWOOD”.

Unser Leader

Dr. oec. Valerij Viktorowitsch Galasjuk, Akademiemitglied der Wirtschaftsakademie der Ukraine, steht an der Spitze der Consulting-Gruppe «COWPERWOOD» seit ihrer Grundung und ist unter Geschaftskreisen und in der wissenschaftlichen Gemeinschaft breit bekannt, er ist daruber hinaus Mitglied der Wirtschaftsprufungskammer der Ukraine, Vorsitz der Revisionskommission des Ukrainischen Vereins der Boniteure, Mitglied der Verwaltung der Assotiation von Steuerzahlern der Ukraine, Mitglied des Exekutivkomitees der Ukrainischen Gesellschaft der Finanzanalytiker und Mitglied der Redaktionskollegiume der Zeitschriften «Fragen der Bewertung» (Moskau), «Finanzdienste» (Kiew), «Fondsmarkt» (Kiew), «Bankauditor» (Kiew).

Audit and accounting

 • Financial statements auditing (including banks and other financial institutions) in accordance with the International Audit Standards.
 • Examination of accuracy of taxes and duties (mandatory payments) charging and tax reporting.
 • Conversion of financial statements in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS).
 • Consulting on financial, tax and managerial accounting and financial reporting issues.
 • Providing other audit services.
 • Accounting maintenance.
 • Thematic seminars.

Valuation of property, property rights and business

 • Valuation for the purpose of assets revaluation in accounting and their representation in financial statements on the basis of fair value.
 • Valuation for the purpose of market, investment or other type value determination when buying/selling assets.
 • Valuation for the purpose of market/liquidation value determination when pledging assets as collateral, as well when raising loan financing.
 • Valuation for the purpose of tangible or intangible assets recognition in a balance sheet on the basis of fair value, including recognition of those assets that are created on your own, or exchanged for other assets, etc.
 • Valuation for the purpose of market or other value determination when placing assets in the statutory fund of the entities being established, as well when reorganizing entities, etc.
 • Thematic seminars.

Legal services

 • Legal consultations.
 • Legal analysis of legal documents.
 • Drafting of legal documents (including agreements, applications, complaints and claims).
 • Legal support of clients’ business activity, as subscribers of legal services.
 • Representation of clients’ interests and protection of their rights during business negotiations, including conclusion, execution and termination of deals.
 • Representation of clients’ interests and protection of their rights at the State executive bodies, local government offices, other enterprises, institutions and organizations.
 • Representation of clients’ interests and protection of their rights at economic courts and arbitration tribunals.
 • Thematic seminars.

Tax planning and consulting

 • Consulting of legal persons and individuals regarding tax planning.
 • Legal assessment of auditing certificates and decisions of the Ukrainian State Tax Administration (USTA) regarding imposition of penalties.
 • Rendering of information and consulting services to entities regarding accounting, taxation and other issues of their financial and economic activity.
 • Consulting on currency legislation and other aspects of export and import transactions.
 • Conducting of thematic seminars.

Economic consulting

 • Financial and economic analysis (for the purpose of business effectiveness evaluation, financial policy design, ascertaining of buried reserves for business development, etc.).
 • Drawing up of business plans and their expertise (in order to obtain loans/investments, ensure sound business development, effective buying/selling of a business, etc.).
 • Independent investment project appraisal (on pre-investment, investment, operation and evaluation phases).
 • Economic modeling of a business processes and consulting on improving economic effectiveness of business.
 • Preparation of annual reports (for owners, executives, creditors, etc.) and consulting on improvement of investment attractiveness of business entities.
 • Market research (for the purpose of goods marketability study, assessment of prospects of entering new markets, etc.).
 • Thematic seminars on business planning, appraisal of investment projects, financial and economic analysis, value appraisal and assets management of enterprises.

Information and consulting services

 • Implementation and maintenance of “LIGA:ZAKON” – a computer information and consulting systems, which ensure an information support of the decision making process in every sphere of business activity, as well as enable a complex resolution of matters dealing with information and legal support of entities, regardless their patterns of ownership.
 • Connection to the “gQuickDecision” – an Internet module, which provides a possibility of prompt calculation of objects’ liquidation value in the Internet medium, maximum loan amount for given collateral levels of loans, etc.
 • Thematic seminars.

Patent and legal services

 • Registration of invention, industrial models and trade marks, both in Ukraine and abroad.
 • Expertise of patent clearance.
 • Copyright protection.
 • Legal protection of computer programs and data bases.
 • Elaboration of license and copyright agreements.
 • Thematic seminars.

Pricing policy

Cost of services, rendered by the Consulting Group “COWPERWOOD”, is determined, first of all, by their high quality, that is why it is higher than the average cost of similar services in the national market.

Wirtschaftsprufung und buchfuhrung

 • Durchfuhrung von Abschlu?prufungen der Finanzrechnunglegung (darunter der Banken und anderer Finanzeinrichtungen) in Ubereinstimmung mit Anforderungen der Internationalen Wirtschaftsprufungsnormen, die als Nationalnormativen fur Wirtschaftsprufung in der Ukraine gelten.
 • Spezialwirtschaftsprufung in Ubereinstimmung mit Anforderungen der Internationalen Wirtschaftsprufungsnormen, darunter Prufung von konkreten Konten, Kontenbestandteilen bzw. Positionen laut Finanzberichten, Vertragsverpflichtungen, konsolidierten Finanzrechnungslegungen, Solvenzen und Finanzlagen von Partnern und Kunden u.a.
 • Erweisung anderer Dienste im Bereich der Wirtschaftsprufung, darunter:
  • Prufung der Richtigkeit der Aufstellung von Steuerberichten;
  • Prufung der Richtigkeit der Veranlangung und Zahlung von konkreten Steuern, Abzugen, etatma?igen und au?enetatma?igen Pflichtabgaben;
  • Ausarbeitung von Vorschlagen zur Berichtigung der wahrend einer Abschlu?prufung festgestellten Fehler und Abweichungen bei Buchfuhrung und Aufstellung von Finanzabschlu?berichten;
  • Organisation einer fachgerechten Buchfuhrung;
  • Wandlung der Finanzrechnunglegung in Ubereinstimmung mit Internationalen Normen und Grundsatzen der Buchfuhrung;
 • Buchfuhrung.
 • Abhaltung thematischer Seminare.

Vermogensbewertung, prufung der vermogensrechte und schatzung der geschaftabwicklungen

 • Schatzung der in Frage kommenden Geschaftsabwicklungen.
 • Wertung der satzungsma?igen Rucklagenbeitrage und Geschaftsquoten.
 • Bewertung der intangiblen Besitzteile.
 • Prufung der Rechte bei Forderung der Erfullung von Vertragsverpflichtungen, bei Erhebung von Wecksel-, und Depositenanspruchen, bei Erfullung von Burgschafts-, Kaution – und Debitorenpflichten u.a.
 • Bewertung von Pfandgutobjekten, darunter Lombardgeschafte.
 • Vermogensbewertung der aufzulosenden Betriebe, darunter der Bankrotteure.
 • Vermogensbewertung der Betriebe bei Privatisierung.
 • Bewertung (Neubewertung) der Anlagemittel und ihr Niederschlagen in der Buchfuhrung.
 • Bewertung der Anlagemittel fur Monitoring und ihres Wertansatzes in Ubereinstimmung mit Internationalen und Nationalen Normen fur Buchfuhrung.
 • Analyse einer wirtschaftlichen Zweckma?igkeit und der Ausnutzung des Anlagevermogens.
 • Abhaltung thematischer Seminare.

Rechtliche dienste

 • Rechtliche Beratung.
 • Juristische Analyse von Urkunden rechtlichen Charakters.
 • Erstellung von Entwurfen der Urkunden rechtlichen Charakters (darunter der Vertrage, Erklarungen, Gesuche, Klagen und Beanstandungen).
 • Rechtliche Abonentbetreuung der Wirtschaftstatigkeit der Kundschaft.
 • Interessenvertretung und Interessenwahrung der Kunden wahrend der Geschaftsverhandlungen, darunter bei Abschlu?, Vollziehung, Abbruch der Geschafte.
 • Interessenvertretung und Verteidigung der Rechte der Kunden vor staatlichen Institutionen der Gewaltsbehorden, vor Gemeinden, Unternehmen, Einrichtungen, Organisationen.
 • Interessenvertretung und Verteitigung der Rechte der Kunden in Wirtschafts- und Schiedsgerichten.
 • Abhaltung thematischer Seminare.

Steuerplanung und beratung

 • Beratung der juristischen und naturlichen Personen zu Fragen der Steuerplanung.
 • Rechtsexpertise der Prufprotokolle und Beschlusse des Staatlichen Steueramtes der Ukraine uber Einzuge.
 • Informations- und Beratungsleistungen fur Betriebe zu Fragen der Buchfuhrung, Besteuerung und zu weiteren Fragen ihrer Finanz-und Wirtschaftstatigkeit.
 • Beratung zu Fragen der Valutagesetzgebung und zu anderen Aspekten der Export- und Importgeschafte.
 • Abhaltung thematischer Seminare.

Wirtschaftsberatung

 • Erstellung und Begutachtung von Business-Planen zwecks einer Kreditaufnahme, Investitionbeschaffung, Geschaftentwichklung, Vervollkommnung von Produktionsprozessen u.a.
 • Begutachtung und Schatzung von Investitionsprojekten.
 • Vorbereitung von Investitionsmemoranden.
 • Marktforschung und Vorbereitung der Investitionsubersichten.
 • Beratung zu Fragen der Strategie einer Witerentwicklung der Betriebe und notwendiger Ma?nahmen.
 • Finanz-und Wirtschaftsanalyse der Tatigkeit der Betriebe.
 • Diagnose von Schlusselproblemen der Betriebe und Ausarbeitung einer Strategie und der Mechanismen ihrer Losung.
 • Restrukturisierung der Produktions- und finanziellen Geschaftsprozesse mit dem Ziel einer Erhohung der wirtschaftlichen Effektivitat der Tatigkeit der Betriebe.
 • Entdeckung von stillen Reserven zu einer Erhohung der wirtschaftlichen Wirksamkeit der Tatigkeit der Betriebe.
 • Beratung zu Fragen einer Erhohung der Investitionsanziehungskraft der Geschafte und Kreditaufnahmen.
 • Durchfuhrung von Urheberseminaren zu Fragen der Geschaftsplanung, Schatzung der Investitionsprojekte sowie zu Fragen der Finanz-und Wirtschaftsanalyse, Bewertung des Wertpreises, Verwaltung der Besitzteile.

Informations- und beratungsdienste

 • Installation und Service der computerbezogene Informations- und Bezugsdatensysteme «LIGA:GESETZ», die eine Informationsunterstutzung bei Beschlu?fassung in jeder beliebigen Bereich der Unternehmungstatigkeit sichern und Aufgaben der Rechtsbehelfsbelehrung der Betriebe jedwederer Eigentumsform komplex losen lassen.
 • Anschlu? an den Internet-Modul «gQuickDecision», der eine schnelle Berechnung des Liquidationswertes der Objekte und der maximalen Hohe der Kredite unter Voraussetzung der Vorlage der Vorgabewerte zur Deckung der Kreditgeschafte per Internet moglich macht.
 • Abhaltung thematischer Seminare.

Patentrechtsdienste

 • Anmeldung von Erfindungen, Industriemustern, Warenzeichen in der Ukraine und im Ausland.
 • Begutachtung der Patentreinheit.
 • Verteidigung der Urheberrechte.
 • Rechtsverteidigung der Computerprogramme und der Datenbank.
 • Vorbereitung der Lizenz- und Urhebervertrage.
 • Abhaltung thematischer Seminare.

Preispolitik

Der Wertpreis der Dienste, die von der Consulting-Gruppe «COWPERWOOD» erwiesen werden, werden vor allem durch ihre hohe Qualitat bestimmt, deshalb liegen die Preise unserer Dienstleistungen hoher als Durchschnitspreise fur ahnliche Dienste auf dem ukrainischen Markt.

Specialists of the Consulting Group “COWPERWOOD” enjoy a unique experience of rendering services to enterprises practically in all industries: metallurgy, mining, chemical, fuel and energy, machine building, transport, food-processing, printing, agricultural, trade, banking, insurance, information and educational, etc. including foreign investors.

Clients of the Consulting Group “COWPERWOOD” include biggest entities, which are outstanding players not only in the Ukrainian market but also in the global international one.

For example, they include the Opened Joint Stock Company “Ordzhonikidze ore-dressing and processing enterprise”, OJSC “Marganets ore-dressing and processing enterprise” – both of them are biggest in the world dealing with ore-dressing and processing of manganese ore, OJSC Krivorozhskiy turbine plant “Konstar” – a European leader in the field of manufacturing of gas turbine units and engines, OJSC “DneprAZOT”(nitrogen) and OJSC “Dneproshina”(tires) – both of them are biggest in the Ukrainian chemical industry, OJSC “Pavlogradugol” (coal mining) – leader of the Ukrainian mining industry, and other enterprises.

The Consulting Group “COWPERWOOD” strives for the most comprehensive satisfaction of the Clients’ needs and adhere to flexible pricing policy in order to establish long-term, stable and mutually beneficial relations with Clients.

For example, since 1993, the Consulting Group “COWPERWOOD” has been rendering auditing services to the Commercial Bank “Zemelniy capital”, and since 1994 – to the “Privat” Group companies, since 1997 – to the CB “Credit-Dnepr”. OJSC Krivorozhskiy turbine plant “Konstar” and OJSC “Dneprometiz” (wire products) obtain services of the Group from the very date of their registration as corporations till present time.

Experts of the Consulting Group “COWPERWOOD” have a significant experience of realization of dozens of big projects.

For example, specialist of the firm “INCON-CENTRE” LLC has conducted an appraisal of both tangible and intangible assets, and equity of such well-known companies as “ISTA”, “Olvia Beta Cleaning Products Co.”, “WESTA”, “Interpipe Nico Tube” LLC, OJSC “Gallichpharm”, “Veres” and others.

Concentration of efforts of various qualified specialists such as, lawyers, accountants, auditors, appraisers, analysts, programmers and others guarantees a comprehensive resolution of Clients’ problems.

For example, our analysts have prepared business-plans for certain projects of our Clients, and at the same time appraisers conducted assets valuation, which were contributed to an authorized capital of an invested enterprise, and auditors reviewed its financial statements and assessed its financial status, lawyers developed a legal mechanism to minimize investor’s risk, and tax advisers built an optimal scheme of making investments and further efficient use of financial resources..

Due to the extensive use of the International Standards and high quality of services rendered, specialists of the Consulting Group “COWPERWOOD” enjoy confidence and trust of foreign investors and have an experience of providing professional services to them (audit, appraisal, etc.).

For example, specialists of the Auditing firm “COWPERWOOD” conducted audits of financial statements of Ukrainian entities which were prepared in accordance with the IFRS, for foreign investors (“Technocontract”, Ukrainian–British company with foreign investments, “Agrotekhcomplex LTD”, Ukrainian–British company with foreign investments, “BJU-Invest, a daughter company with foreign investments), аs well as confirmed conclusions prepared by auditors non-residents (the audit report prepared by “Blick Rotenberg” /United Kingdom/ to the shareholders of “Rosstock UK Limited” /United Kingdom/, the audit report prepared by “Ledra Audit Services Limited” /Cyprus/ to the participants of “Tempsford Investments Limited” /Cyprus/, the audit report prepared by “PricewaterhouseCoopers” to the shareholders of the CB “PRIVATBANK” etc.

Consolidation of profound special knowledge and valuable experience in many industries guarantee the wide range of competence and professionalism of more than sixty employees of the Consulting Group “COWPERWOOD”.

Auditors, accountants, appraisers, analysts with scientific degrees, domestic and foreign certificates of different programs, such as ACU, UAA, CIPA-EN, UNIDO, etc., as well as other highly professional specialists are employees of the Group.

For example, our employees include engineers (constructors, designers and others) having more than 35 years of experience, economists (accountants, analysts, auditors, appraisers and others) with more than 30 years of experience, lawyers and advisers with more than 15 years of experience, programmers – with more than 10 years of experience, as well as other specialists.

Employees of the Group are well-known in the professional circles not only because of the quality of their services to Clients, but also due to numerous publications in Ukraine and abroad, their reports at the International and all-Ukrainian forums, congresses, conferences, conducting of authors’ seminars, etc.

For example, our specialists addressed meetings and delivered lectures on appraisal and cost management in Moscow, Tyumen, Krasnoyarsk (Russian Federation), Limassol (Cyprus), Chishinav (Republic of Moldova), Мinsk (Republic of Belarus), etc.

The stability of personnel ensures not only high quality of services rendered but also confidentiality of information, which was disclosed during the performance of work. It enables possibility to provide services to entities owned by different financial-industrial groups in conditions of their competition (including, PRIVAT GROUP, INTERPIPE, ISD, SCM, SEVERSTAL, TAS, DTS etc.)

Specialists of the Group not only use the best International and Ukrainian practice, but also conduct their own fundamental and applied scientific researches, and many of them were already recognized in Ukraine and abroad.

For example, appraisal method of the liquidation value – GMLV, developed by the Group’s experts in the middle of 1990-s for its own clients – banks, nowadays is successfully used by many banks, appraisal and consulting companies in Ukraine, Russia, Moldova, Latvia, Azerbaijan and other countries. Wide recognition of said method among specialists has facilitated the Group to become a reliable assistant in assessment of collateral for some banks in Ukraine and abroad, including: OJSC “Reiffeisen Bank Aval”, CB “PRIVATBANK”, “UNICREDIT BANK” LLC, CJSC “OTP BANK”, OJSC “KREDOBANK”, CJSC “Alpha-Bank”(Ukraine), OJSC “UKRSIBBANK”, OJSC “UKREXIMBANK”, JSCB “NADRA”, etc. In 2004, a special Internet-program – “gQuickDecision” was developed on the basis of said method, which enables the Group to provide its Clients with liquidation value calculation services via Internet in Ukraine and abroad.

Due to active public activities of the Group’s leader and our specialists, the Consulting Group “COWPERWOOD” is solidly integrated and efficiently interacts with key Ukrainian and foreign professional public organizations, such as: European Business Association (EBA), Auditors association of Ukraine, Ukrainian and Russian Associations of Appraisers, Council of Appraisers’ Association of CIS, Ukrainian Society of Financial Analysts, Ukrainian Association of Taxpayers, Ukrainian Union of Industrialists and Entrepreneurs (UUIE), Institute of Internal Auditors, National IPO Committee, Dnepropetrovsk Chamber of Commerce and Industry, etc., that, undoubtedly, facilitates rendering services on the highest professional level.

The Consulting Group “COWPERWOOD” has gained a well-deserved authority in Ukrainian and foreign business circles because of high professionalism of its experts, vast and versatile working experience, its unique innovation researches and solutions, аs well as reasonable conservatism and weighted approaches.

According to the rating of Ukrainian auditing and consulting companies prepared by the Rating Center IG “Expert Ukraine” in 2006, the Consulting Group “COWPERWOOD” was the leader of the Ukrainian market of consulting services (www.expertra.com).

In March 2002, the AF “COWPERWOOD” was awarded with the Honorary Diploma “Golden Mercury” of the First Grade, in the nomination “Small and Medium-sized Business”, set up by Dnepropetrovsk Oblast State Administration and Dnepropetrovsk Chamber of Commerce and Industry, which is the evidence of the Group’s successful activity.

In 2002, in honor of the 10th Anniversary of Ukrainian Union of Industrialists and Entrepreneurs, Valeriy Galasyuk, leader of the Consulting Group “COWPERWOOD”, received an appreciation letter from Mr. Kinakh A.K., President of the UUIE, for his fruitful work and considerable personal achievements in developing of market economy of Ukraine.

Valeriy Galasyuk was also awarded with the Honorary Deed of the Ukrainian Cabinet of Ministers (Resolution №758 dated 21.05.2003.) for his major contribution to conversion of tax relations system in Ukraine and guaranteeing protection of taxpayers’ rights.

“INCON-CENTRE” LLC is the only firm in Dnepropetrovsk Oblast, which was accredited by the Ukrainian Association of Appraisers. This fact is an evidence of firm’s recognition as one of the leaders in the field of practical appraisal, аs well as in theory and methodology of property&property rights valuation, professional training and raising of appraisers’ qualification in Ukraine.

High quality of services, accurate observance of deadlines and guaranteed performance of commitments – this is not our advantage, but standards of the Group!

Die Fachkrafte der Consulting-Gruppe «COWPERWOOD» haben eine einzigartige Erfahrung im Bereich der Erweisung der Dienste fur Betriebe gemacht, die praktisch in allen Wirtschaftsbranchen aktiv sind, es handelt sich dabei um: Eisenhuttenindustrie, Bergbau- und Gewinnungsindustrie, chemische Industrie, Brennstoff- und Energiewirtschaft, Maschinenbauindustrie, Transportwesen, Nahrungsmittelindustrie, Polygraphie, Agrarsektor, Handel, Bankwesen, Bereich Informationsmittel, Versicherungswesen, Bildungswesen u.a., darunter fur auslandische Investoren.

Unter den Kunden der Consulting-Gruppe «COWPERWOOD» sind die gro?ten Unternemen vertreten, die bedeutende Spieler nicht nur auf dem Binnenmarkt, sondern auch auf dem globalen internationalen Markt sind.

Zum Beispiel, zu dem Kundenkreis der Gruppe «COWPERWOOD» gehoren: OАG «Bergwerksunternehmen Ordshonikidser Bergwerksanreicherungskombinat», OAG «Marganezer Bergwerksanreicherungskombinat» – ein der weltgro?ten Betriebe auf dem Gebiet der Veredlung der Manganerze, ОAG Turbinenwerk «Konstar»/Kriwoj Rog – ein der europaischen Fuhrungsbetriebe auf dem Gebiet der Gasturbinen- und Turbinenmotorenherstellung, ОАG «Dnepr-АSОТ» und ОАG «Dneproschina» – eine der gro?ten Vertreterin der chemischen Industrie der Ukraine sowie v.a. Unternehmen.

Die Consulting-Gruppe «COWPERWOOD» strebt nach einer volleren Bedurfnisbefriedigung der Kunden und halt sich an eine flexible Preispolitik bei Herstellung von stabilen langfristigen und gegenseitig vorteilhaften Beziehungen mit ihren Kunden.

Zum Beispiel, die Consulting- Gruppe «COWPWERWOOD» erweist Wirtschaftsprufungsleistungen der CommerzBank «Semelnyj kapital» seit 1993, den Unternehmen der Gruppe «Privat» seit 1994 und der AGBank «Kredit- Dnepr» seit 1997 . Die ОАG Turbinenwerk «Коnstar»/ Kriwoj Rog, die ОАG «Dneprometis» nehmen die Dienstleistungen der Consulting-Gruppe «COWPERWOOD» seit dem Datum der Schaffung der Korperschaft in Anspruch.

Die Sezialisten der Consulting- Gruppe «COWPERWOOD» haben eine Erfahrung auf dem Gebiet der Realisierung von Duzenden Gro?projekten gemacht.

Zum Beispiel, die Fachkkrafte der GmbH «INKON- Zentrum» haben materielles und immaterielles Gut und Geschafte solcher bekannter Geschaftsstrukturen wie NPK «ISTA», «Olvija Beta Kleening Products Ko», МNPК «WESTA», ОAG «Galitschfarm», «Weres» и.a. bewertet.

Konzetrierung der Anstrengungen der qualifizierten Spezialisten verschiedenes Faches der Consulting-Gruppe und zwar: der Juristen, Buchhalrer, Prufer, Schatzer, Analytiker, Programmierer und anderen Fachkrafte sichert eine komplexe Losung der Probleme unserer Kunden.

Zum Beispiel, unsere Analytiker arbeiten anhand der vorgelegten Projekte unserer Kunden Geschaftsplane fur sie aus, die Schatzer bewerten das Vermogen, das in den Statutfonds des zu investierende Firma beigetragen wird, die Prufer prufen gleichzeitig ihre Finanzberichte und schatzen ihre Finanzlage, die Juristen erarbeiten Rechtsmechanismen zur Minimisierung des Risikos des Investors und Steuerberater arbeiten zu dieser Zeit ein Optimalschema fur Anlage der Investitionsmittel und fur eine wirksamme Ausnutzung der Finanzmittel in der absehbaren Zeit aus.

Profundes Spezialwissen und eine vielseitige Erfahrung sprechen fur Kompetenz und Proffessionalismus der Mitarbeiter der Consulting-Gruppe «COWPERWOOD», deren Anzahl uber 60 Personen betragt.

Zum Beispiel, unter den Mitarnbeitern der Consulting-Gruppe «COWPERWOOD» sind Ingeniere (Bauleute, Projektanten u.a.) mit einer mehr als 35 Jahre langen Arbeitspraxis, Volkswirte (Buchhalter, Analytiker, Wirtschaftsprufer, Schatzer u.a.) mit einer mehr als 30 Jahre langen Arbeitspraxis, Juristen und Berater mit einer mehr als 15 Jahre langen Arbeitspraxis, Programmierer mit mehr als 10 Jahre langen Erfahrung und andere kompetente Fachkrafte.

Die Mitarbeiter der Consulting-Gruppe «COWPERWOOD» haben wissenschaftliche Grade und haben Prufungen im Rahmen der Zertifizierung nach ukrainischen und internationalen Programmen (АПУ, УОО, CIPA-EN, UNIDO u.a.) bestanden, es handelt sich dabei um Wirtschaftsprufer, Buchhalter, Bewerter, Analytiker und andere hochqualifizierte Spezialisten.

So z.B., 3 von 100 UNIDO- Zeugnissen, die in der Ukraine im Bereich der Bewertung der Projekte eingehandigt wurden, bekamen die Fachleute der Consulting-Gruppe «COWPERWOOD».

Die Mitarbeiter der Consulting-Gruppe «COWPERWOOD» sind in den fachmannischen Kreisen nicht nur durch qualitatsgerechte Erweisung der Dienste ihren Kunden, sondern auch durch zahlreiche Veroffentlichungen in der Ukraine und im Ausland, Diskussionsbeitrage wahrend Durchfuhrung von internationalen und allukrainischen Forums, Kongressen, Konferenzen und durch Abhaltung von Urheberseminaren u.a. breit bekannt.

Zum Beispiel, die Spezialisten der Consulting-Gruppe «COWPERWOOD» traten mit Beitragen und Vorlesungen zu Fragen der Bewertung und Wertverwaltung in solchen Stadten wie Moskau (Russische Foderation), Limassol (Zypern), Kischinjow (Republik Moldowa), Minsk (Republik Belarus) и. in anderen Stadten auf.

Die Bestandigkeit des Bestandes der Fachkrafte der Consulting-Gruppe «COWPERWOOD» ermoglicht nicht nur ein hohes Qualitatsniveau bei der Erweisung der Dienste zu sichern, sondern auch Vertraulichkeit der Information wahrzunehmen, die im Laufe der Bearbeitung eines Auftages ihnen bekannt wird. Es ermoglicht unter Bedingung eines Wettbewerbes verschiedener Finanz-und Industriegruppen Dienste den Unternehmen zu erweisen, die verschiedenen Gruppen angehoren (darunter den Gruppen PRIVAT, INTERPIPE, ECD usw.).

Zum Beispiel, alle Wirtschaftsprufer der GmbH AF «COWPERWOOD» arbeiten fur die Firma mindenstens 7Jahre lang und uber 80% Prufer sind uber 11 Jahre bei der Firma tatig.

Die Spezialisten der Consulting-Gruppe «COWPERWOOD» lassen sich nicht nur von der besten internationalen und ukrainischen Erfahrung leiten, sondern fuhren selbstandige Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Fundamental- und Anwendungswissenschaften durch, die nicht nur in der Ukraine, sondern auch uber die Grenzen der Ukraine hinaus anerkannt sind.

Zum Beispiel, die Methode einer Bewertung des Liquidationswertes – GMLV, der von den Spezialisten der Consulting-Gruppe «COWPWERWOOD» Mitte 1990-er fur Unterstuzung eigener Kundenbanken entwickelt wurde, wird heute von vielen Banken, Bewertungs- uned Consultingsgesellschaften nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Russland, in der Moldowa, in Lettland, Aserbajdshan,Belarus und anderen Landern erfolgreich verwendet. Eine breite Anerkennung dieser Methode im Spezialistenkreis ermoglichte der Consulting-Gruppe «COWPERWOOD», eine zuverla?ige Unterstutzung im Bereich der Pfandbewertung fur eine Reihe von Geschaftsbanken der Ukraine und des Auslandes zu leisten; um nur einige zu nennen: HVBBank Ukraine, AGB «Raiffeisenbank-Ukraine», AG «Kredit Bank (Ukraine)», PAG «Alfa-Bank» Ukraine, OAG «Die Staatliche Export- und Importbank der Ukraine», AGB «NADRA», PAG «Bank Petrocommerzbank- Ukraine», Post- und RentenBank AG «Аval» u.a. . 2004 wurde auf Basis dieser Methode ein Internetbezgenes Spezialprogramm «gQuickDecision» entwickelt, das der Consulting-Gruppe «COWPERWOOD» ermoglicht, Dienste im Bereich der Bewertung des Liquidationswertes per Internet fur ihre Kunden nicht nur in der Ukraine, sonder auch in anderen Landern zu leisten.

Dank einer aktiven offentlichen Tatigkeit des Leaders der Gruppe und der fuhrenden Spezialisten ist die Consulting-Gruppe «COWPERWOOD» fest in den Markt integriert, sie wirkt mit den fuhrenden ukrainischen und auslandischen offentlichen Berufsorganisationen wirksamm mit und zwar: mit der Ukrainischen und Russischen Vereinen der Boniteure, mit dem Euroasiatischen Rat der Zertifizierten Buchhalter und Auditoren, mit dem Rat der Boniteure der GUS-Lander, dem Ukrainischen Verein der Finanzanalytiker, dem Bund der Abschlu?prufer der Ukraine, der Assotiation der Steuerzahler der Ukraine, dem Bund der Industriellen und Unternehmer der Ukraine, der Industrie-und Handelskammer der Ukraine u.v.a., was selbstverstandlich zur Erweisung der Leistungen auf einem hohen fachmannischen Niveau beitragt.

So z.B., die GmbH Fa. «INKON-ZENTRUM» (Consulting-Gruppe «COWPERWOOD») ist in ein Verzeichnis der Gruppe «ENPI Group» (Russland) aufgenommen und hat Partnerrechtsstellung in der Ukraine in Fachrichtung «Bewertung» von der Internationalen Gesellschaft «ENPI Group» (Moskau), die dem Internationalen Business-Netz “Moor Stivens BalEN” (www.npg.ru) angehort.

Dank einem hohen Professionalismus der Fachleute, einer reichen vielseitigen Arbeitserfahrung, einzigartigen Innovationsforschungen und Problemlosungen sowie einem vernuftigen Konservatismus und einer Erwagung des Herantretens an die Losung der gestellten Aufgaben hat die Consulting-Gruppe «COWPERWOOD» ein verdientes Ansehen bei Geschaftskreisen der Ukraine und im Ausland gewonnen.

Als Nachweis einer erfolgreichen Tatigkeit der Consulting-gruppe «COWPERWOOD» kann die Auszeichnung der Wirtschaftsprufungsfirma «COWPERWOOD» im Marz 2002 mit dem Internationalen Ehrendiplom «Der Goldene Merkur» 1. Grades in der Nominierung «Kleine und mittelstandige Unternehmen» angesehen werden, der von der Dnepropetrowsker staatlichen Gebietsadministration und der Dnepropetrowsker Industrie- und Handelskammer gestiftet wurde.

Zum 10. Jahrestag des Ukrainischen BdIuU (2002) wurde der Leiter der Consulting-Gruppe «COWPERWOOD» Herrn Valerij Galasjuk ein Dankschreiben fur eine fruchtbare Arbeit und fur personliche Errungenschaften bei der Schaffung der Marktwirtschaftsbeziehungen in der Ukraine vom Herrn A.K.Kinach, Prasidenten des Ukrainischen Bundes der Industriellen und Unternehmer eingehandigt.

Herr Valerij Galasjuk, Leiter der Consulting-Gruppe «COWPERWOOD», ist mit einer Eherenurkunde des Kabinettes der Ukraine fur einen bedeutenen Beitrag zum Reformieren des Systems der Steuerbeziehungen in der Ukraine und eine Gewahrung der Verteitigung der Rechte der Steuerzahler ausgezeichnet (Beschlu? des KdU Nr. 758 vom 21.05.2003).

Die GmbH – Fa. «INKON-ZENTRUM» ist die einzigsteFirma im Gebiet Dnepropetrowsk, die bei dem Ukrainischen Verein der Boniteurer (UVdB) akkreditiert ist, was fur eine Anerkennung des Ansehens der Firma durch eine der fuhrenden Organisation auf dem Gebiet der Vermogensbewertung und im Bereich der Teorie- und Methodologieentwicklung bei Vermogensbewertung und Prufung der Vermogensrechte, der fachmannischen Bildung und Weiterbildung der Bewerter in der Ukraine spricht.

Eine hohe Qualitat der Erweisung der Dienste, Termineinhaltung und gesicherte Erfullung der ubernommenen Verpflichtungen sind keine Uberlegenheiten, das sind unsere Normen!

Studien der Spezialisten der ``Cowperwood`` Group

Die Spezialisten der Consulting-Gruppe «COWPERWOOD» sind Autoren von mehr als 300 Veroffentlichungen in den fuhrenden ukrainischen und auslandischen fachmannischen Auflagen und zwar: «Finanzdirektor», «Nachrichtenblatt der Nationalbank der Ukraine», «Bankauditor», «Das staatliche Bulletin Privatesierung», «Finanzdienstleistungen», «Fragen der Bewertung», «Finanzberatung», «Die Ukrainische Investitionszeitschrift «WELCOME», «Nachrichtenblatt Bewertung», «Fernosten-Bewerter», «Nachrichtenblatt fur den Buchhalter und Auditor der Ukraine», «Eigentumer», «Akademische Bildung», «Fondsmarkt», «Wertpapiere der Ukraine», «Okonomik. Finanzen. Recht» u.a. sowie Autoren von 2 Monographien: «Pfandkreditversorgung und Liquidationswert» und «Probleme der Theorie der Annahme von okonomischen Losungen».

Die Forschungsarbeiten der Spezialisten der Consulting-Gruppe «COWPERWOOD» im Bereich der Wertbewertung wurde mit einem Preis des Internationalen Immobilienfonds (IRPF) ausgezeichnet, der durch die USA-Agentur fur Internationale Entwicklung finanziert wurde (USAID).

Besondere Vorteile fur die Consulting-Gruppe «COWPERWOOD» auf dem beweglichen und wettbewerbsfahigen internationalen Markt der Consulting-Dienstleistungen gewahrleisten einzigartige Entwicklungen unserer Fachleute, unter denen sind:

 • ein grundlegendes neues Herankommen an die Firmenbewertung und Verwaltung ihres Wertes auf Basis des CCF – und Theoremenansatzes (G1,G2,G3).
 • ein grundlegendes neues Herankommen an die Schatzung der Wirksamkeit der Investitionsentwurfe auf Basis des CCF- Ansatzes.
 • ein grundlegendes neues Herankommen an die Erfassung von Wahrscheinlichkeiten und Risiko, die auf dem Grundsatz einer subjektiven Asymmetrie der Bewertungen auf Basis des CCF-Ansatzes beruht.
 • ein subjektorientiertes Herankommen an die Diskontierung auf Basis des CCF-Ansatzes.
 • ein grundlegendes neues Herankommen an eine optimale Verwaltung des Gesellschaftsvermogens – GMAM, die auf dem CCF- Ansatz beruht.
 • Bewertungsmethode des Liquidationswertes der Pfandobjekte, der Besitzteile der aufzulosenden Betriebe, darunter der Bankrotteure und anderer Objekte, die einer Zwangs- und/bzw. Schnellrealisierung (GMLV) unterliegen.
 • Bestimmungsmethode einer maximal moglichen Kredithohe ausgehend aus der Gro?e des Liquidationswertes des Pfandobjektes – GMML.
 • ein grundlegendes neues Herankommen an die Schatzung der Bonitat einer Gesellschaft – GMCA.
 • ein steuerloses Investierungsschema einer Erhohung des Wertes der Gesellschaft unter Einsatz des Liquidationswertes.
 • Schatzungsmethode der Rechte bei Forderung der Erfullung von Vertrags-, Wechsel-, Depositen-, Gewahrleistungs-und Burgschaftsverpflichtungen und der Rechte bei Forderung von Debitorenverbindlichkeiten – GMIRE.
 • Methode zur Begrundung eines Niveaus der Steuerzwischenlosung bei einer administrativen Berufung des Beschlusses der Besteuerungsbehorden durch Steuerzahler – GMTC.
 • Methode der Optimierung von Zielkennwerten unter Einsatz des Effektes des “G-Hyperbolismus”.
 • eine grundlegende neue Methode des Zahlenwertvergleiches der Losungen usw.

Researches of the specialists of the ``Cowperwood`` Group

Experts of the Consulting Group “COWPERWOOD” are authors of more than 300 publications in leading Ukrainian and foreign professional editions, such as: “Chief Financial Officer”, “NBU’s Reporter”, “Banking Auditor”, “State Bulletin on Privatization”, “Financial Services”, “Issues of Appraisal”, “Financial Consultation”, “Ukrainian Investment Journal “WELCOME”, “Appraiser’s Reporter”, “Far Eastern Appraiser”, “Ukrainian Reporter of Accountant and Auditor”, “Owner”, “Academic Review”, “Stock Market”, “Ukrainian Securities”, “Economy. Finances. Law”, “External Economic Courier”, etc., аs well as authors of study: “Collateral lending and liquidation value”, “Theoretical problems of making economic decisions”, “Determination of liquidation value on the basis of the Galasyuks method (GMLV)”.

Researches of the Group’s specialists in the sphere of value appraisal received the International Real Property Foundation Grant, funded by USAID.

The Consulting Group “COWPERWOOD” has special advantages in the active and competitive international market of consulting services, because of its unique implementations, namely:

 • Fundamentally new approach to the appraisal of companies’ value and management of their value on the basis of CCF concept and G1,G2,G3 Theorems.
 • Fundamentally new approach to the appraisal of efficiency of investment projects on the basis of CCF concept.
 • Fundamentally new approach to taking into consideration of probabilities and risks, which is based on the principle of subjective asymmetry of assessments, stated on the basis of CCF concept.
 • Subject-oriented approach to discounting, which is based on CCF concept.
 • Fundamentally new approach to optimal management of company’s assets – GMAM, which is based on CCF concept.
 • Appraisal method of the liquidation value of collateral objects, assets of liquidated entities, including the bankrupted ones, аs well as any other objects, which are liable to forced and/or accelerated realization – GMLV.
 • Method of determination for maximum possible loan amount on the basis of the liquidation value of collateral object – GMML.
 • Fundamentally new method of assessment of companies’ solvency – GMCA.
 • Investment tax-free scheme of an increase of company’s value using the liquidation value.
 • Assessment method of incorporeal rights – GMIRE.
 • Justification method of tax compromise level in case of administrative appeal of tax body’s decision submitted by a taxpayer – GMTC.
 • Optimization method of targets using the effect of “G- hyperbolism”.
 • Fundamentally new method of numerical comparison of decisions, etc.

Partners of the consulting group «COWPERWOOD»

Ukrainian Society of Appraisers

Ukrainian Society of Financial Analysts

Auditor’s Union of Ukraine

The Institute of Internal Auditors

Eurasian Council of Certified Accountants and Auditors

Russian society of appraisers

Expert Ukraine Group’s Rating Agency

Ukrainian Business Angels Association

The Lviv Chamber of Commerce and Industry

The National Center for the Training of Bank Personnel of Ukraine

Intenational Institute of Business

Algred Nobel University Dnipro

National Mining University

Baykal State University of economic and law

NP Consult

State Joint Stock Company “National Network of Auction Centers”

Journal “Financial Director”

“Informational-analytic agency “Pridneprovye” LLC

Telecommunication Corporation “EUROINFORM”

Centre of economic research and management consulting “Consult”

Information-analytic center “LIGA”

Agency of Industrial News

Партнеры консалтинговой группы ``КАУПЕРВУД``

Украинское общество оценщиков

Украинское общество финансовых аналитиков

Союз аудиторов Украины

Всеукраинский Институт внутренних аудиторов Украины

Евразийский Совет сертифицированных бухгалтеров и аудиторов

Российское общество оценщиков

Рейтинговое агентство «Эксперт Рейтинг»

Ассоциация бизнес-ангелов Украины

Львовская Торгово-Промышленная Палата

Национальный центр подготовки банковских работников Украины

Международный институт бизнеса

Днепропетровский университет экономики и права

Национальный горный университет Украины

Байкальский государственный университет экономики и права

“ЭНПИ Групп”

ГАК “Национальная сеть аукционных центров”

Журнал «Финансовый директор»

ООО “Информационно-аналитическое агентство “Приднепровье”

Телекоммуникационная корпорация “Euroinform”

Центр экономических исследований и управленческого консультирования “Консульт”

Информационно-аналитический центр “ЛІГА”

Агентство Промышленных Новостей

Партнёрская программа

Консалтинговая группа “КАУПЕРВУД” развивает партнерские программы с участием представителей в различных городах Украины по следующим направлениям:

 • Экономическая безопасность
 • Управление компаниями и проектами
 • IT проекты
 • HR сервис
 • Услуги таможенных брокеров

Bergbau

OAG «Ordshonikidser Bergwerks-und Anreicherungskombinat»

ОAG «Marganezer Bergwerks-und Anreicherungskombinat»

“Pavlogradugol” OJSC

JSC “Trust “Krivbasshahtoprohodka”

Eisenhuttenindustrie

ОАG «Ferrolegierungswerk Nikopol»

ОАG «Ferrolegierungswerk Saporoshje»

ОАG «Dnepropetrowsker Metallwerk namens KomIntern»

ОАG «Dnepropetrowsker Eisenhutte namens Petrowskij»

CJSC “Dnepropromlit”

PJSC “Dneprometiz”

ОАG «Ferrolegierungswerk Stachanow»

AG «Demos»

Rohrindustrie

PJSC “Interpipe NTZ”

OAO “Nikopol Yuzhnotrubny Pflanze”

JSC “Nikopol Stainless Tubes”

CJSC “Centravis Production Ukraine”

PKP “Stalprom”

JSC “Evrometall”

Chemische Industrie

ОАО «DneprАSОТ»

GmbH. “Infoazot”

Internationale wissenschaftliche und industrielle Vereinigung «VESTA»

Nationale Akkumulatorenvereinigung «ISTA»

ОАG «Dneproschina»

PJSC “Intermikro Delta”

PАG «Dnepropetrowsker Aussenstelle des Institutes fur Reaktionsmittel»

Maschinenbauindustrie

ОАG Rohrenwerk «Konstar» Kriwoj Rog”

LLC “Corporation “Agro-Sojus”

ОАG «Dnepropetrowsker Maschinenbauwerk»

ОАG «Dnepropetrowsker Werk fur Walzwerkrollen»

“Dnipropress Plant” OJSC

ОАG «Dneprwaggonmasch»

ОАG «Dneprtjashmasch»

ОАG «Agramash»

JSC “Agro-Soyuz”

JSC “Plant von Elektro-Gas-Ausrüstung”

LLC mit II “Agrotekhkompleks”

CJSC “UkrElectrochernet”

Lebensmittelindustrie

SE Anlage Schaumweine „Neue Welt“

GmbH «Fleischfabrik «Berjoska»

GmbH Konditoreiwarenfabrik «Kwiten»

АGgТ «Nowomoskowsker Mineralwasserfabrik»

CJSC “Kreativ”

CJSC “Agroecoproduct”

CJSC mit AI „Protein Production“

ОАG «Kirowogradmoloko»

ОАG «Kriworoshchleb»

LLC “Mietservice”

ОАG «Ordshenikidser chlebosawod»

CJSC “Alexandria Zuckerfabrik”

LLC “Krinichansky Molzavod “Milk Arsenal”

CJSC “Dnepropetrovsk Lebensmittel konzentriert Factory”

Handel

Staatliche AG «Nationalnetz der Vergantungszetren»

Handels- und Industrieunternehmen “FOZZY GROUP”

GmbH «АТB-Market»

Ltd. “Avito Dnepr”

LLC “Ukrpromexport”

GmbH “AVIAS”

LLC mit AI “Bridgetown Foods Distribution Ukraine”

GmbH “Business Management Group”

PE “Reardi”

LLC “ABS-Terminal”

Landwirtschaft

ГК “AM GROUP”

ООО агрофирма “Олимпекс-Агро”

“Винницкая Агропромышленная группа”

ООО “Агрокосм”

ООО «Бурат-Агро»

Энергетика

ОАО “Днепрэнерго”

ОАО “Днепродзержинская ТЭЦ”

ООО “Энерго-Миг”

Erdolverarbeitung

ОАО “Кременчугнефте-продуктсервис”

ООО «Нефтяная торговая компания»

БУ “Укрбургаз” филиала ГК “Укргаздобыча” НАК “Нефтегаз Украины”

Дочернее предприятие «Приста Ойл – Украина»

Bau

ООО строительно-коммерческая фирма “Миссия”

ЗАО “Днепр-Инвест-Строй”

ЗАО “Трест реконструкции и развития”

ОАО “Днепрогорстрой”

ООО “Экопром”

ООО “Ферроник”

Polygraphie

ЗАО «Лунапак»

ОАО Издательство “Зоря”

ООО “Фактор-Д”

Transport und Fernmeldewesen

Приднепровская железная дорога

ООО “Укрметаллургтранс”

ООО “Экс Им Транс”

ОАО авиационная компания “Днеправиа”

ООО “Металлургтранс”

ООО “Укртранспром”

ЗАО “Укрэнерготранс”

ООО «Инвестиционная вагонная компания»

Massenmedien

ТРК “Авторадио-Днепр”

ООО рекламное агентство “БВ”

ООО “Фактор-Д”

ООО “Укрметаллургинформ “НТА”

Arzneimittel

ООО «Агентство медицинской информации»

ОАО “Галичфарм”

ООО «Аптеки медицинской академии»

ДП «Аптечный дом»

Bankwesen

“ПриватБанк”

ОАО “ВТБ Банк”

“Райффайзен Банк Аваль”

ОАО “БТА Банк”

АБ “Диамант”

АБ “Брокбизнесбанк”

КБ “Причерноморье”

АКБ “Укринбанк”

ОАО КБ “Южкомбанк”

ЗАО “ФСБанк”

ЗАО АБ “Радабанк”

АКБ “Новый”

ООО КБ “Земельный Капитал”

АКБ “Форум”

Банк “Кредит-Днепр”

ОАО КБ “Промэкономбанк”

АО “Финростбанк”

ОАО “Кредобанк”

ОАО “Сведбанк”

ОАО “Укрэксимбанк”

ЗАО “АЛЬФА-БАНК”

ЗАО “ОТП Банк”

“УниКредит Банк ООО”

“Укрсиббанк”

Versicherungswesen

НАСК «ОРАНТА»

ЗАО СК “ДАСК”

ЗАО СК “Форт”

Investitionen und Asset Management

“Киев Инвестмент Групп”

“Красноярский исследовательский центр по оценке и управлению активами”

Tempsford Investments

“Украинская государственная инновационная компания”

Bildungswesen

Национальный Центр подготовки банковских работников Украины

Днепропетровский университет экономики и права

Международный институт бизнеса

Национальный горный университет Украины

Байкальский государственный университет экономики и права

Wohlfahrtspflege

Днепропетровский благотворительный фонд “Хесед Менахем”

Благотворительный фонд “Днепропетровская еврейская община”

Sonstige Branchen

Украино-ирландское ЗАО с ИИ “Международная гостиница “Украина”

Украино-кипрское ООО с ИИ “ДЭВИС Инвестмент Ко Лтд”

ООО “Правда-Кино”

ООО с ИИ «Ай Эс Ди»

Торгово-промышленная палата Украины

Институт Внутренних Аудиторов Украины

ООО «Азовкурортсервис плюс»

ООО “Сентоза LTD”

Mining industry

ПАО “Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат”

ПАО “Марганецкий горно-обогатительный комбинат”

ОАО “Павлоградуголь”

ЗАО “Трест “Кривбасшахтопроходка”

Metallurgical industry

ПАО “Никопольский завод ферросплавов”

ПАО “Запорожский завод ферросплавов”

ОАО “Днепропетровский металлургический завод им. Петровского”

АК “Демос”

ЗАО “Днепропромлит”

ПАО “Днепрометиз”

ПАО “Стахановский завод ферросплавов”

Pipe industry

ПАО “Интерпайп НТЗ”

ОАО “Никопольский южнотрубный завод”

АОЗТ “Еврометалл”

ЗАО “Сентравис Продакшн Юкрейн”

ПКП “Стальпром”

Chemical industry

ПАО “ДнепрАЗОТ”

ООО “Инфоазот”

Национальная аккумуляторная корпорация “ИСТА”

ЗАО “Днепропетровское отделение Института реактивов”

Machine-building industry

ОАО “Днепропетровский завод прокатных валков”

ОАО “Днепровагонмаш”

ОАО “Днепротяжмаш”

ООО с ИИ «Агротехкомплекс»

АОЗТ «Агро-Союз»

ЗАО «Завод электро-газового оборудования»

Food industry

ОАО “Криворожхлеб”

ООО “Мясная фабрика “Березка”

ООО кондитерская фабрика “Квитень”

АОЗТ “Новомосковский завод минеральных вод”

ЗАО «Днепропетровский завод пищевых концентратов»

ЗАО “Александрийский сахарный завод”

ОАО “Орджоникидзевский хлебозавод”

Trade

Государственная АК “Национальная сеть аукционных центров”

Торгово-промышленная корпорация “FOZZY GROUP”

ООО “АТБ-маркет”

ООО “АБС-Терминал”

ООО “Укрпромэкспорт”

ООО с ИИ «Бриджтаун Фудс Дистрибьюшен Украина»

Agriculture

ООО «Бурат-Агро»

ООО агрофирма “Олимпекс-Агро”

“Винницкая Агропромышленная группа”

Energetics

ОАО “Днепрэнерго”

ООО “Энерго-Миг”

Oil refining industry

ОАО “Кременчугнефте-продуктсервис”

ООО «Нефтяная торговая компания»

БУ “Укрбургаз” филиала ГК “Укргаздобыча” НАК “Нефтегаз Украины”

Дочернее предприятие «Приста Ойл – Украина»

Building

ООО “Экопром”

ООО “Ферроник”

ЗАО “Трест реконструкции и развития”

ОАО “Днепрогорстрой”

Polygraphy

ЗАО «Лунапак»

ОАО Издательство “Зоря”

ООО “Фактор-Д”

Transport and communication

Приднепровская железная дорога

ООО “Укрметаллургтранс”

ООО “Экс Им Транс”

ОАО авиационная компания “Днеправиа”

ООО “Металлургтранс”

ООО “Укртранспром”

ЗАО “Укрэнерготранс”

ООО «Инвестиционная вагонная компания»

Media

ТРК “Авторадио-Днепр”

ООО рекламное агентство “БВ”

ООО “Фактор-Д”

ООО “Укрметаллургинформ “НТА”

Pharmaceuticals

ООО «Агентство медицинской информации»

ОАО “Галичфарм”

ООО «Аптеки медицинской академии»

ДП «Аптечный дом»

Banks

“ПриватБанк”

ОАО “ВТБ Банк”

“Райффайзен Банк Аваль”

ОАО “БТА Банк”

ООО КБ “Земельный Капитал”

ЗАО АБ “Радабанк”

Банк “Кредит-Днепр”

ОАО “Кредобанк”

ЗАО “АЛЬФА-БАНК”

ЗАО “ОТП Банк”

ОАО “Укрэксимбанк”

“Укрсиббанк”

Insurance

НАСК «ОРАНТА»

ЗАО СК “ДАСК”

ЗАО СК “Форт”

Investments and Asset Management

“Киев Инвестмент Групп”

“Красноярский исследовательский центр по оценке и управлению активами”

Tempsford Investments

“Украинская государственная инновационная компания”

Education

Национальный Центр подготовки банковских работников Украины

Днепропетровский университет экономики и права

Международный институт бизнеса

Национальный горный университет Украины

Байкальский государственный университет экономики и права

Charity

Днепропетровский благотворительный фонд “Хесед Менахем”

Благотворительный фонд “Днепропетровская еврейская община”

Other

Украино-ирландское ЗАО с ИИ “Международная гостиница “Украина”

Украино-кипрское ООО с ИИ “ДЭВИС Инвестмент Ко Лтд”

ООО “Правда-Кино”

ООО с ИИ «Ай Эс Ди»

Торгово-промышленная палата Украины

Институт Внутренних Аудиторов Украины

ООО «Азовкурортсервис плюс»

ООО “Сентоза LTD”

GmbH Wirtschaftsprufungsgesellschaft ``Cowperwood``

Telefone

+38 (056) 370-19-76, +38 (0562) 47-83-98
Тел./факс: +38 (0562) 47-16-36

Adresse
Gogol-Str. 15a
Dnipro. Ukraine. 49044
RückkopplungKarte anzeigen

GmbH Firma «INKON - ZENTRUM»

Telefone
+38 (056) 370-19-76, +38 (0562) 47-83-98
Тел./факс: +38 (0562) 47-16-36
Email
root@inkon.dnepr.net
Skype:
inkon_ocenka
Adresse
Gogol-Str. 15a
Dnipro. Ukraine. 49044
RückkopplungKarte anzeigen

GmbH Das Spezialisierte Buchfuhrungsburo «BookKeeper»

Telefone
+38 (056) 370-19-76, +38 (0562) 47-83-98
Тел./факс: +38 (0562) 47-16-36
Adresse
Fabra-Str. 17 / 8
Dnipro. Ukraine. 49000
RückkopplungKarte anzeigen

GmbH ``Patent-legal bureau ``CKT``

Telefone
+38 (056) 370-13-88,
+38 (0562) 790-02-73
Email
ckt@optima.com.ua
Adresse

Marschall Malinovsky – Str., 2, MFC “Babylon” Geb. 4, 5 Stock
Dnipro. Ukraine. 49000

RückkopplungKarte anzeigen

Auditing Firm «COWPERWOOD» LLC

Phones

Tel/fax: +38 (056) 370-19-76
+38 (0562) 47-16-36, +38 (056) 377-33-98

Address
15a Gogolya St., 5th Floor,
Dnipro, Ukraine, 49044
FeedbackShow map

«INCON-CENTRE» LLC

Phones

Tel/fax: +38 (056) 370-19-76
+38 (0562) 47-16-36, +38 (056) 377-33-98

Email
root@inkon.dnepr.net 
Skype:
inkon_ocenka
Address
15a Gogolya St., 5th Floor,
Dnipro, Ukraine, 49044
FeedbackShow map

Specialized accounting bureau «BOOKKEEPER» LLC

Phones
+38 (0562) 34-15-97, 36-50-67
+38 (056) 370-13-90, 744-28-89
Address
17 Fabra St., office 8,
Dnipro, Ukraine, 49000
FeedbackShow map

Услуги консалтинговой группы «КАУПЕРВУД»

null
Аудиторские услуги

в т. ч. аудит банков, аудит специального назначения в интересах собственников, топ-менеджеров и др.

null
Ведение бухгалтерского учета

и/или составление финансовой и налоговой отчетности и др.

null
Оценка стоимости компании и активов

в т.ч. для целей купли/продажи, кредитования, аренды, внесения в уставный фонд, бухучета, IPO и др.

null
Юридические услуги

в т.ч. подготовка юридических документов, консультации по вопросам хозяйственного и налогового права и др.

null
Информационные услуги

в т.ч. подключение к Интернет-модулю «Quick Decision», установка и поддержка систем «ЛИГА:ЗАКОН»

null
Экономический консалтинг

в т.ч. для минимизации рисков бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности бизнеса и др.

null
Финансовый и экономический анализ

в т.ч. для оценки эффективности бизнеса, выявления скрытых резервов, планирования бизнеса и др.

null
Исследования рынков

в т.ч. для изучения рыночного потенциала продукции, оценки перспектив выхода на новые рынки, прогнозирования рыночной конъюнктуры и др.

null
Разработка и экспертиза бизнес-планов

в т.ч. для долевого/долгового финансирования, для эффективной купли/продажи бизнеса и др.

null
Налоговое планирование и консультирование

в т.ч. постоянное абонентское обслуживание, консультации и др.

null
Патентно-правовые услуги

в т.ч. регистрация объектов интеллектуальной собственности, экспертиза патентной чистоты и др.

null
Бизнес-образование

в т.ч. проведение семинаров по вопросам бизнес-планирования, оценки инвестиционных проектов, финансового и экономического анализа, оценки стоимости и др.

Высокое качество услуг, четкое соблюдение сроков и гарантированное выполнение взятых обязательств – это не преимущества, это – наши стандарты!

Обратиться

Наши преимущества

Консалтинговая группа “КАУПЕРВУД” стремится к наиболее полному удовлетворению потребностей Клиентов и придерживается гибкой ценовой политики для создания долговременных стабильных взаимовыгодных отношений с Клиентами.

Например, консалтинговая группа “КАУПЕРВУД” периодически оказывает аудиторские услуги КБ “Земельный Капитал” с 1993 г., предприятиям группы “Приват” с 1994 года, предприятиям и банкам группы “ИНТЕРПАЙП”, ПАО “Днепрометиз”.

Среди клиентов консалтинговой группы “КАУПЕРВУД” крупнейшие предприятия, являющиеся заметными игроками не только на украинском, но и на глобальных международных рынках.

Например, в числе клиентов консалтинговой группы “КАУПЕРВУД” ПАО “Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат”, ПАО “Марганецкий горно-обогатительный комбинат” – одни из крупнейших в мире предприятий по добыче и переработке марганцевых руд, ПАО “Никопольский завод ферросплавов” – крупнейший в мире производитель марганцевых ферросплавов, ПАО Криворожский турбинный завод “Констар” – лидер в Европе по производству газотурбинных установок и газотурбинных двигателей, ПАО “ДнепрАЗОТ” одно из наиболее крупных предприятий химической промышленности Украины, ОАО “Павлоградуголь” – флагман горнодобывающей промышленности Украины, и другие предприятия.

Консалтинговая группа “КАУПЕРВУД” стремится к наиболее полному удовлетворению потребностей Клиентов и придерживается гибкой ценовой политики для создания долговременных стабильных взаимовыгодных отношений с Клиентами.

Например, консалтинговая группа “КАУПЕРВУД” периодически оказывает аудиторские услуги КБ “Земельный Капитал” с 1993 г., предприятиям группы “Приват” с 1994 года, предприятиям и банкам группы “ИНТЕРПАЙП”, ПАО “Днепрометиз”.

Специалисты консалтинговой группы “КАУПЕРВУД” имеют опыт реализации десятков масштабных проектов.

Например, специалистами ООО фирмы “ИНКОН-ЦЕНТР” была осуществлена оценка материальных, нематериальных активов и корпоративных прав таких известных компаний как НПК “ИСТА”, “Ольвия Бета Клининг Продактс Ко”, МНПК “ВЕСТА”, ООО “Интерпайп Нико Тьюб”, ОАО “Галичфарм”, ЗАО “Агроэкопродукт” (ТМ “Верес”), ОАО “Сведбанк” и др.

Концентрация усилий квалифицированных специалистов различного профиля: юристов, бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, аналитиков, программистов и других обеспечивает комплексное решение проблем Клиентов.

Например, по некоторым проектам наших Клиентов аналитики составляют бизнес-план, оценщики проводят оценку имущества, вносимого в уставный фонд инвестируемого предприятия, аудиторы параллельно проверяют его финансовую отчетность и оценивают финансовое состояние, юристы разрабатывают правовой механизм минимизации рисков инвестора, а налоговые консультанты в это же время строят оптимальную схему внесения инвестиций и будущего эффективного использования финансовых ресурсов.

Специалисты консалтинговой группы “КАУПЕРВУД”, благодаря широкому использованию в практике своей деятельности международных стандартов и высокому качеству оказываемых услуг, пользуются доверием зарубежных инвесторов и имеют опыт оказания профессиональных услуг (аудит, оценка и др.) для зарубежных инвесторов.

Например, специалисты АФ “КАУПЕРВУД” проводили аудит финансовых отчетов украинских предприятий, подготовленных в соответствии с IFRS, для иностранных инвесторов (Украинско-британское общество с иностранными инвестициями “Техконтракт”, Украинско-британское общество с иностранными инвестициями “Agrotekhcomplex LTD”, ДП с ИИ “Би Джи Ю-инвест”), а также подтверждали заключения аудиторов-нерезидентов (отчет аудиторов “Blick Rotenberg” (Великобритания) акционерам компании “Rosstock UK Limited” (Великобритания), отчет аудиторов “Ledra Audit Services Limited” (Кипр) участникам компании “Tempsford Investments Limited” (Кипр), отчет аудиторов “PricewaterhouseCoopers” стейкхолдерам “ПриватБанк” и др.

Объединение глубоких специальных знаний и ценного многоотраслевого опыта обеспечивает широкую сферу компетенции и профессионализм сотрудников консалтинговой группы “КАУПЕРВУД”, численность которых составляет более 60 человек. Сотрудниками консалтинговой группы “КАУПЕРВУД” являются обладающие научными степенями и сертифицированные по украинским и международным программам (АПУ, УОО, CIPA-EN, UNIDO и др.) аудиторы, бухгалтеры, оценщики, аналитики и другие высококвалифицированные специалисты.

Например, среди сотрудников консалтинговой группы “КАУПЕРВУД” есть инженеры (строители, проектировщики и др.) с более чем 35-летним опытом, экономисты (бухгалтеры, аналитики, аудиторы, оценщики и др.) с более чем 30-летним опытом, юристы и консультанты с более чем 15-летним опытом, программисты с более чем 10-летним опытом, а также другие компетентные специалисты.

Сотрудники консалтинговой группы “КАУПЕРВУД” широко известны в профессиональных кругах не только благодаря качественному оказанию услуг Клиентам, но и благодаря многочисленным публикациям в Украине и за рубежом, выступлениям на международных и всеукраинских форумах, конгрессах, конференциях, проведению авторских семинаров и т.д.

Например, специалисты консалтинговой группы “КАУПЕРВУД” выступали с докладами и лекциями по оценке и управлению стоимостью в таких городах как Москва, Тюмень, Красноярск (Российская Федерация), Лимассол (Кипр), Кишинев (Республика Молдова), Минск (Республика Беларусь) и др.

Стабильность кадрового состава специалистов консалтинговой группы “КАУПЕРВУД” позволяет обеспечить не только высокий уровень качества оказываемых услуг, но и соблюдение конфиденциальности информации, ставшей известной в ходе выполнения работ. Это дает возможность в условиях конкурентной борьбы между различными финансово-промышленными группами оказывать услуги предприятиям, принадлежащим различным группам (в т.ч. группам ПРИВАТ, ИНТЕРПАЙП, ИСД, СКМ, СЕВЕРСТАЛЬ, ТАС, ДНЕПРОТЕХСЕРВИС и др.).

Например, все аудиторы ООО АФ “КАУПЕРВУД” работают в фирме не менее 12 лет, а большинство из них – не менее 16 лет.

Специалисты консалтинговой группы “КАУПЕРВУД” не только используют лучший международный и украинский опыт, но и сами проводят фундаментальные и прикладные научные исследования, многие из которых уже признаны не только в Украине, но и за рубежом.

Например, метод оценки ликвидационной стоимости – GMLV, разработанный специалистами консалтинговой группы “КАУПЕРВУД” в середине 1990-х годов для нужд собственных клиентов-банков, сегодня успешно используется многими банками, оценочными и консалтинговыми компаниями не только в Украине, но и в России, Молдове, Латвии, Азербайджане, Венгрии и других странах. Широкое признание метода в среде специалистов позволило консалтинговой группе “КАУПЕРВУД” стать надежным помощником в вопросах оценки залогов для ряда коммерческих банков Украины и зарубежья, среди которых: “Райффайзен Банк Аваль”, “ПриватБанк”, ОАО “ВТБ Банк”, ОАО “БТА Банк”, “УниКредит Банк ООО”, ЗАО “ОТП Банк”, ОАО “КредоБанк”, ЗАО “Альфа-Банк”, АКИБ “УкрСиббанк”, ОАО “Укрэксимбанк”, Банк “Кредит-Днепр”, ОАО КБ “Надра” и др. В 2004 году на основе метода была создана специальная интернет-программа “gQuickDecision”, позволяющая консалтинговой группе “КАУПЕРВУД” оказывать через интернет услуги по расчету ликвидационной стоимости для своих клиентов не только в Украине, но и в других странах.

Благодаря активной общественной деятельности лидера группы и наших специалистов, консалтинговая группа “КАУПЕРВУД” прочно интегрирована и эффективно взаимодействует с ведущими украинскими и зарубежными профессиональными общественными организациями, среди которых: Европейская бизнес-ассоциация (EBA), Союз аудиторов Украины, Украинское и Российское общества оценщиков, Совет объединений оценщиков СНГ, Украинское общество финансовых аналитиков, Ассоциация налогоплательщиков Украины, Союз промышленников и предпринимателей Украины, Институт внутренних аудиторов, Национальный комитет IPO, Днепропетровская Торгово-промышленная палата и др., что, безусловно, способствует оказанию услуг на высоком профессиональном уровне.

Благодаря высокому профессионализму специалистов, богатому многогранному опыту работы, уникальным инновационным исследованиям и решениям, а также разумному консерватизму и взвешенности подходов, консалтинговая группа “КАУПЕРВУД” приобрела заслуженный авторитет в деловых кругах Украины и за рубежом.

По данным рейтинга аудиторских и консалтинговых компаний Украины, сформированного в 2006 году рейтинговым центром ИГ “Эксперт Украина”, консалтинговая группа “КАУПЕРВУД” возглавила тройку лидеров на украинском рынке консалтинговых услуг (www.expertra.com).

Свидетельством успешной деятельности консалтинговой группы «КАУПЕРВУД» является награждение в марте 2002 г. аудиторской фирмы «КАУПЕРВУД» Почетным дипломом “Золотой Меркурий” 1 степени в номинации “Малый и средний бизнес”, учрежденным Днепропетровской областной государственной администрацией и Днепропетровской торгово-промышленной палатой.

В честь 10-летия УСПП (2002 г.) Президентом Украинского союза промышленников и предпринимателей А.К. Кинахом руководителю консалтинговой группы «КАУПЕРВУД» Валерию Галасюку было вручено благодарственное письмо за плодотворную работу и за значительные личные достижения в построении рыночной экономики Украины.

За весомый вклад в реформирование системы налоговых отношений в Украине и обеспечение защиты прав налогоплательщиков руководитель консалтинговой группы “КАУПЕРВУД” Валерий Галасюк награжден Почетной грамотой Кабинета Министров Украины (Постановление КМУ № 758 от 21.05.2003 г.).

ООО – фирма «ИНКОН-ЦЕНТР» является единственной в Днепропетровской области фирмой, аккредитованной при Украинском обществе оценщиков (УОО), что свидетельствует о признании авторитета фирмы как одной из ведущих в сфере практики оценки, а также в области теории и методологии оценки имущества и имущественных прав, профессиональной подготовки и повышения квалификации оценщиков в Украине.

Предлагаем ознакомиться с презентацией возможностей и преимуществ интернет-модуля gQuickDecision

Сохранить документ: gQuickDecision

Предлагаем ознакомиться с презентацией автоматизированной системы оценки квартир GSPA-A

Сохранить документ: GSPA-A Kiev+Dnepr+Donetsk II

Предлагаем ознакомиться с презентацией нового специального блока услуг консалтинговой группы “КАУПЕРВУД” для коммерческих банков

Сохранить документ: MinCredRisk

Предлагаем ознакомиться с презентацией новых возможностей использования ликвидационной стоимости в Украине

Сохранить документ: gQD-UTO

Ознакомьтесь с методикой и примером определения стоимости с учетом экономических рисков на базе Золотой формулы CCF (без использования премий за риск)

Сохранить документ: Example

Ознакомьтесь с методикой оценки долговых обязательств (дебиторской задолженности, облигаций, векселей и др.), основанной на концепции CCF

Сохранить документ: Recommendations

Сохранить документ: kvaziprop-pr

Сохранить документ: kvazi_izmeriteli

Справедливая меновая стоимость объектов в сделках купли-продажи, дарения и мены.

Идеи великой китайской “Книги перемен” (И-Цзин) на протяжении многих веков находят своё воплощение во многих аспектах деятельности человечества.

Автор монографии “Справедливая меновая стоимость объектов в сделках купли-продажи, дарения и мены”, основываясь на древних китайских философских положениях И-Цзин, создал революционно новую экономическую теорию, включающую в себя: теорию принятия экономических решений, теорию измерения экономических интересов, теорию сделок купли-продажи, дарения и мены, теорию экономической справедливости в сделках купли-продажи, дарения и мены, теорию формирования меновой стоимости объектов и справедливой меновой стоимости объектов в сделках купли-продажи, дарения и мены, теорию стоимости.

Древние философские положения И-Цзин в экономическом контексте позволили автору получить революционно новые решения, столь необходимые в условиях обострения современного кризиса мировой финансовой системы и традиционных экономических парадигм.

Скачать книгу

Вышло в свет третье (переработанное и дополненное) издание книги специалистов консалтинговой группы «КАУПЕРВУД» «Определение ликвидационной стоимости по методу Галасюков (GMLV)

Книга обобщает опыт оценок залогов, выполняемых специалистами ООО фирмы “ИНКОН-ЦЕНТР” (консалтинговая группа “КАУПЕРВУД”) для двух с половиной десятков коммерческих банков Украины на протяжении более 12 лет. Книга системно и подробно раскрывает авторские ноу-хау в сфере оценки ликвидационной стоимости объектов в условиях вынужденной и ускоренной реализации (в т.ч. объектов залога; имущества предприятий-банкротов; имущества, реализуемого с участием судебных исполнителей).

В третьем издании книги впервые в полном объеме будет публикован метод Галасюков (GMLV), широко применяемый не только в Украине, но и за рубежом, для расчета ликвидационной стоимости объектов на основе их рыночной стоимости. Впервые помимо подробного изложения методологии будет представлено множество примеров расчетов, позволяющих специалистам-практикам использовать их в своей каждодневной работе.

Скачать книгу

Тарифы услуг по регистрации клиента в системах и тарифы консультационно-информационных услуг по осуществлению одного расчета в системах

Для лиц, которые являются резидентами Украины и которые получают (потребляют) консультационно-информационные услуги и/или используют результаты консультационно-информационных услуг в пределах таможенной территории Украины

Наименование систем Наименования тарифных моделей Тарифы услуг по регистрации клиента в системах Тарифы консультационно–информационных услуг по осуществлению одного расчета в системах
 без НДС  без НДС
 Автоматизированная система определения ликвидационной стоимости “GMLV-A” “Профессионал 2017” 357 юнитов 120 юнитов
 “Корпорация 2017” 3570 юнитов 103 юнитов
 “Партнерская 2017” 1071 юнитов 86 юнитов
 Автоматизированная система определения рыночной стоимости при сокращенном периоде экспозиции “GMLV-A+”  “Профессионал 2017” 357 юнитов 120 юнитов
 “Корпорация 2017” 3570 юнитов 103 юнитов
 “Партнерская 2017” 1071 юнитов 86 юнитов
Автоматизированная система определения максимального размера кредита “GMML-A”  “Профессионал 2017” 178 юнитов 54 юнитов
 “Корпорация 2017” 1785 юнитов 43 юнитов
 “Партнерская 2017” 535 юнитов 36 юнитов
Автоматизированная система определения вероятных цен на квартиры “GSPA-A”  “Профессионал 2017”  бесплатно  321 юнитов
 “Корпорация 2017”  бесплатно  321 юнитов
 “Партнерская 2017”  бесплатно  257 юнитов

Стоимость одного юнита в различных валютах

 Код валюты  Валюта Стоимость одного юнита
 643 RUB Российский рубль  2,2 руб.
 840 USD Доллар США  0,04 $
 978 EUR Евро  0,03 €
 980 UAH Украинская гривна  1 грн.

Концепция сотрудничества ООО фирмы «ИНКОН-ЦЕНТР» (консалтинговая группа «Каупервуд») с региональными партнёрами по совместному оказанию информационно-консультационных услуг банкам, субъектам оценочной деятельности и др. на основе интернет-модуля «gQuickDecision»

ООО фирма «ИНКОН-ЦЕНТР» (консалтинговая группа «КАУПЕРВУД») предлагает субъектам оценочной деятельности, консалтинговым компаниям и другим заинтересованным субъектам выступить официальными региональными партнерами по совместному оказанию информационно-консультационных услуг банкам, субъектам оценочной деятельности и др. на основе интернет-модуля «gQuickDecision».

Интернет-модуль «gQuickDecision» (описание прилагается) представляет собой специальную программу для расчета в режиме on-line ликвидационной стоимости и максимального размера кредита при заданном уровне обеспечения с формированием соответствующих отчетов по результатам вычислений. Программа не требует установки на компьютер пользователя, а находится в среде Интернет и может быть запущена пользователем на сайте galasyuk.com. Тарифицируется каждый произведенный расчет, абонентская плата отсутствует. Режим оплаты услуг – предоплата; для обеспечения возможности расчетов в интернет-модуле клиент должен поддерживать положительное сальдо во взаиморасчетах с ООО фирмой «ИНКОН-ЦЕНТР».

Выгоды для регионального партнера

 • Получение на постоянной основе в соответствии с партнерским договором около 30% от всех платежей за использование «gQuickDecision» по привлеченным им клиентам за счет применения тарифной модели «Партнерская», тарифы услуг в которой примерно на 30% ниже, чем в тарифной модели «Профессионал».
 • Возможность осуществления расчетов в интернет-модуле «gQuickDecision» для собственных нужд с тарификацией по тарифной модели «Партнерская», тарифы услуг в которой примерно на 30% ниже, чем в тарифной модели «Профессионал».
 • Перенос ответственности за рассчитываемые значения ликвидационной стоимости (которые всегда ниже значений рыночной стоимости) на авторитетного в данной сфере специализированного контрагента – ООО фирму «ИНКОН-ЦЕНТР».
 • Приобретение дополнительного конкурентного преимущества за счет оказания новой услуги своим клиентам, в т.ч. банкам.
 • Возможность привлечения дополнительных клиентов (банков, судебных исполнителей, арбитражных управляющих и др.) за счет проведения семинаров с участием специалистов консалтинговой группы «КАУПЕРВУД».
 • Получение от ООО фирмы «ИНКОН-ЦЕНТР» авторских методических материалов и консультационной поддержки по вопросам определения ликвидационной стоимости и расчета максимального размера кредита при заданном уровне обеспечения.
 • Повышение полезности отчетов об оценке объектов залога, активов ликвидируемых предприятий и имущества должников за счет включения в них приложения с информацией о ликвидационной стоимости объектов оценки.
 • Повышение статуса в местной профессиональной и бизнес среде за счет использования инновационного продукта, обладающего международным статусом.

Алгоритм сотрудничества

 1. Региональный партнер подписывает с ООО фирмой «ИНКОН-ЦЕНТР» партнерский договор, по которому он имеет право оказывать информационно-консультационные услуги на основе интернет-модуля «gQuickDecision» (предоставляя право доступа к нему или самостоятельно производя расчеты в нем) третьим лицам в определенном регионе или стране. При этом партнер оплачивает все услуги интернет-модуля «gQuickDecision» в соответствии с тарифной моделью «Партнерская», тарифы в которой примерно на 30% ниже, чем в тарифной модели «Профессионал», которая действует для всех клиентов региональных партнеров.
 2. Региональный партнер вносит на счет ООО фирмы «ИНКОН-ЦЕНТР» оплату за регистрацию и аванс, из которого, по мере осуществления его сотрудниками и сотрудниками его клиентов расчетов в интернет-модуле «gQuickDecision», ООО фирмой «ИНКОН-ЦЕНТР» будут удерживаться соответствующие суммы за осуществленные расчеты.
 3. ООО фирма «ИНКОН-ЦЕНТР» выдает региональному партнеру соответствующий сертификат, подтверждающий полномочия регионального партнера, а также подборку методических материалов для продвижения интернет-модуля «gQuickDecision».
 4. Региональный партнер запрашивает для своих сотрудников и/или сотрудников своих клиентов (оценочных компаний, банков и т.д.) индивидуальные параметры для доступа к интернет-модулю «gQuickDecision», путем передачи ООО фирме «ИНКОН-ЦЕНТР» официального перечня пользователей.
 5. ООО фирма «ИНКОН-ЦЕНТР» передает региональному партнеру индивидуальные параметры для доступа к интернет-модулю «gQuickDecision» для каждого лица, указанного региональным партнером в официальном перечне пользователей.
 6. По мере осуществления расчетов в интернет-модуле «gQuickDecision» пользователями регионального партнера (его сотрудниками и сотрудниками его клиентов) из внесенного региональным партнером на счет ООО фирмы «ИНКОН-ЦЕНТР» аванса производятся соответствующие вычеты в соответствии с тарифной моделью «Партнерская», тарифы в которой примерно на 30% ниже, чем в тарифной модели «Профессионал», действующей для клиентов регионального партнера.
 7. Региональный партнер отслеживает в интернет-модуле «gQuickDecision» состояние своего счета и по мере необходимости пополняет его перечислением безналичных средств согласно партнерского договора.
 8. С определенной периодичностью (ежемесячно, еженедельно или по запросу) ООО фирма «ИНКОН-ЦЕНТР» предоставляет региональному партнеру детальную статистику расчето