Концепція співпраці ТОВ фірма «ІНКОН-ЦЕНТР» (консалтингова група «Каупервуд») з регіональними партнерами по спільному надання інформаційно-консультаційних послуг банкам, суб’єктам оціночної діяльності тощо на основі інтернет-модуля «gQuickDecision»

ТОВ фірма «ІНКОН-ЦЕНТР» (консалтингова група «КАУПЕРВУД») пропонує суб’єктам оціночної діяльності, консалтинговим компаніям та іншим зацікавленим суб’єктам виступити офіційними регіональними партнерами по спільному надання інформаційно-консультаційних послуг банкам, суб’єктам оціночної діяльності та ін. на основі інтернет-модуля «gQuickDecision».

Інтернет-модуль «gQuickDecision» (опис додається) являє собою спеціальну програму для розрахунку в режимі on-line ліквідаційної вартості і максимального розміру кредиту при заданому рівні забезпечення з формуванням відповідних звітів за результатами обчислень. Програма не вимагає установки на комп’ютер користувача, а знаходиться в середовищі Інтернет і може бути запущена користувачем на сайті galasyuk.com. Тарифікується кожен вироблений розрахунок, абонентська плата відсутня. Режим оплати послуг – передоплата; для забезпечення можливості розрахунків в інтернет-модулі клієнт повинен підтримувати позитивне сальдо у взаєморозрахунках з ТОВ фірмою «ІНКОН-ЦЕНТР».

Вигоди для регіонального партнера

 • Отримання на постійній основі відповідно до партнерським договором близько 30% від всіх платежів за використання «gQuickDecision» за залученими їм клієнтам за рахунок застосування тарифної моделі «Партнерська», тарифи послуг в якій приблизно на 30% нижче, ніж у тарифній моделі «Професіонал».
 • Можливість здійснення розрахунків в інтернет-модулі «gQuickDecision» для власних потреб з тарифікацією по тарифній моделі «Партнерська», тарифи послуг в якій приблизно на 30% нижче, ніж у тарифній моделі «Професіонал».
 • Перенесення відповідальності за розраховуються значення ліквідаційної вартості (які завжди нижче значень ринкової вартості) на авторитетного в цій сфері спеціалізованого контрагента – ТОВ фірму «ІНКОН-ЦЕНТР».
 • Придбання додаткової конкурентної переваги за рахунок надання нової послуги своїм клієнтам, у т.ч. банкам.
 • Можливість залучення додаткових клієнтів (банків, судових виконавців, арбітражних керуючих та ін.) За рахунок проведення семінарів за участю фахівців консалтингової групи «КАУПЕРВУД».
 • Отримання від ТОВ фірми «ІНКОН-ЦЕНТР» авторських методичних матеріалів та консультаційної підтримки з питань визначення ліквідаційної вартості і розрахунку максимального розміру кредиту при заданому рівні забезпечення.
 • Підвищення корисності звітів про оцінку об’єктів застави, активів ліквідованих підприємств та майна боржників за рахунок включення в них додатки з інформацією про ліквідаційну вартість об’єктів оцінки.
 • Підвищення статусу в місцевій професійної та бізнес середовищі за рахунок використання інноваційного продукту, що володіє міжнародним статусом.

Алгоритм співробітництва

 1. Регіональний партнер підписує з ТОВ фірмою «ІНКОН-ЦЕНТР» партнерський договір, за яким він має право надавати інформаційно-консультаційні послуги на основі інтернет-модуля «gQuickDecision» (надаючи право доступу до нього або самостійно виробляючи розрахунки в ньому) третім особам в певному регіоні або країні. При цьому партнер оплачує всі послуги інтернет-модуля «gQuickDecision» відповідно до тарифної моделлю «Партнерська», тарифи в якій приблизно на 30% нижче, ніж у тарифній моделі «Професіонал», яка діє для всіх клієнтів регіональних партнерів.
 2. Регіональний партнер вносить на рахунок ТОВ фірми «ІНКОН-ЦЕНТР» оплату за реєстрацію і аванс, з якого, у міру здійснення його співробітниками і співробітниками його клієнтів розрахунків в інтернет-модулі «gQuickDecision», ТОВ фірмою «ІНКОН-ЦЕНТР» будуть утримуватися відповідні суми за здійснені розрахунки.
 3. ТОВ фірма «ІНКОН-ЦЕНТР» видає регіональному партнеру відповідний сертифікат, що підтверджує повноваження регіонального партнера, а також добірку методичних матеріалів для просування інтернет-модуля «gQuickDecision».
 4. Регіональний партнер запитує для своїх співробітників і / або співробітників своїх клієнтів (оціночних компаній, банків і т.д.) індивідуальні параметри для доступу до інтернет-модулю «gQuickDecision», шляхом передачі ТОВ фірмі «ІНКОН-ЦЕНТР» офіційного переліку користувачів.
 5. ТОВ фірма «ІНКОН-ЦЕНТР» передає регіональному партнеру індивідуальні параметри для доступу до інтернет-модулю «gQuickDecision» для будь-якої людини, зазначеного регіональним партнером в офіційному переліку користувачів.
 6. У міру здійснення розрахунків в інтернет-модулі «gQuickDecision» користувачами регіонального партнера (його співробітниками і співробітниками його клієнтів) з внесеного регіональним партнером на рахунок ТОВ фірми «ІНКОН-ЦЕНТР» авансу виробляються відповідні відрахування відповідно до тарифної моделлю «Партнерська», тарифи в якої приблизно на 30% нижче, ніж у тарифній моделі «Професіонал», що діє для клієнтів регіонального партнера.
 7. Регіональний партнер відстежує в інтернет-модулі «gQuickDecision» стан свого рахунку і в міру необхідності поповнює його перерахуванням безготівкових коштів згідно партнерського договору.
 8. З певною періодичністю (щомісяця, щотижня або за запитом) ТОВ фірма «ІНКОН-ЦЕНТР» надає регіональному партнеру детальну статистику розрахунків, вироблених в інтернет-модулі «gQuickDecision» кожним користувачем регіонального партнера.
 9. Регіональний партнер на підставі статистики розрахунків в інтернет-модулі «gQuickDecision», наданої ТОВ фірмою «ІНКОН-ЦЕНТР», стягує плату за надані послуги з кожного свого клієнта відповідно до тарифної моделлю «Професіонал», тарифи якої приблизно на 30% вище, ніж в тарифній моделі «Партнерська». Таким чином, регіональний партнер на постійній основі заробляє близько 30% від усього обсягу платежів залучених ним клієнтів за вироблені ними розрахунки в інтернет-модулі «gQuickDecision». Причому абсолютною гарантією отримання цих коштів регіональним представником є ​​те, що весь обсяг платежів, залучених ним від клієнтів, надходить на його рахунок.
 10. У разі порушення платіжної дисципліни будь-яким клієнтом регіонального партнера, останній виключає користувачів даного клієнта з офіційного переліку користувачів і направляє скорочений перелік користувачів в ТОВ фірму «ІНКОН-ЦЕНТР», після чого відповідні користувачі втрачають право доступу до інтернет-модулю «gQuickDecision».
 11. Для розширення кола клієнтів регіональний партнер проводить спеціальні семінари (на перших семінарах виступають фахівці ТОВ фірми «ІНКОН-ЦЕНТР»), а також інформує потенційних клієнтів про можливості інтернет-модуля «gQuickDecision» іншими доступними способами (розміщення матеріалів в ЗМІ, участь у професійних конференціях і т.п.).
 12. При залученні нового клієнта регіональний партнер підписує з ним договір (як шаблон може бути використаний договір між регіональним партнером і ТОВ фірмою «ІНКОН-ЦЕНТР»). Підписання будь-яких додаткових угод між регіональним партнером і ТОВ фірмою «ІНКОН-ЦЕНТР» при цьому не потрібно. Регіональному партнеру достатньо передати в ТОВ фірму «ІНКОН-ЦЕНТР» розширений перелік користувачів інтернет-модуля «gQuickDecision» (що включає і співробітників нового клієнта), отримуючи у відповідь відповідні параметри для доступу до інтернет-модулю «gQuickDecision» для нових користувачів.

З питань підписання партнерського договору звертайтеся в Департамент економічного консалтингу інформаційно-консалтингової фірми «ІНКОН-ЦЕНТР» (консалтингова група «КАУПЕРВУД»).

Телефони
+38 (056) 370-19-76
+38 (0562) 47-83-98
+38 (0562) 47-16-36
Сайт
galasyuk.com
Зворотній дзвінок
Зворотній дзвінок
Каупервуд